Podczas obrad Komitetu omówiono dokument rządowy poświęcony transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce. – Organ ten rekomendował skierowanie do dalszych prac projektu o wydzieleniu aktywów wytwórczych węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa – podaje ministerstwo. Następnym etapem prac nad projektem programu będą obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów, a dalej przyjęcie dokumentu przez Rząd.

Zgodne z założeniami projektu opublikowanymi jeszcze w ub. roku, program transformacji sektora zakłada, że spółki energetyczne - PGE, Enea, Energa oraz Tauron, które są obecnie właścicielami 70 bloków węglowych dokonają wewnętrznej integracji aktywów wokół jednej spółki, którą będzie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Skarb Państwa nabędzie udziały w tych podmiotach.

Integratorem ma być spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, która będzie działać jako Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego. Aby powstał taki podmiot będzie jednak potrzebna notyfikacja transformacji energetyki w Komisji Europejskiej.