Rząd chce na nowo umeblować energetykę. Atom na Pomorzu kierowany ze Śląska?

Projektowana ustawa o działach administracji rządowej zabierze część kompetencji Ministerstwu Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Zyskać może nowe Ministerstwo Przemysłu. Energetyka jądrowa miałaby być zarządzana z Katowic. Jest dług oczekiwany projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej.

Publikacja: 31.01.2024 21:10

Minister przemysłu Marzena Czarnecka

Minister przemysłu Marzena Czarnecka

Foto: Bartłomiej Sawicki

Aby przekazać szersze kompetencje nowemu Ministerstwu Przemysłu w ramach ustawy o działach administracji rządowej, utworzony zostanie nowy dział  – gospodarka surowcami energetycznymi — wynika z projektu nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej, który opublikował rząd. Rano w środę 31 stycznia poznaliśmy założenia do ustawy, a wieczorem już właściwy projekt. 

Nowy działa powstanie on poprzez wyodrębnienie z dotychczasowego działu gospodarka złożami kopalin i energia. Nowy resort, na którego czele stoi Marzena Czarnecka ma oficjalnie rozpocząć prace od marca, a siedzibą resortu będzie budynek, gdzie swoją siedzibę ma już Polska Grupa Górnicza. 

Górnictwo, paliwa...

Dotychczasowe sprawy obecnie znajdujące się w dziale „energia”, a  dotyczące gospodarki złożami kopalin, kwalifikacji w zakresie górnictwa oraz sprawy dotyczące surowców energetycznych, paliw, rozwoju i wykorzystania energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze, a także współpracy międzynarodowej i unijnej w zakresie surowców energetycznych, paliw i energii jądrowej wykorzystywanej na cele społeczno-gospodarcze ma trafić do nowego działu gospodarka surowcami energetycznymi.

-Obszar ten zostanie usunięty z zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw energii (obecnie MKiŚ –red.), aby nie doprowadzić do nakładania się zadań w tym obszarze między dwoma (wspomnianymi wyżej) działami - uzasadnieniu do projektu ustawy. Oznacza to, że nie będzie się nim zajmować resort klimatu. Nowy dział trafi do nowego ministerstwa przemysłu. - Kluczową zmianą jest rozbudowa zagadnień wchodzących w zakres działu gospodarka złożami kopalin o zagadnienia dotyczące gazu ziemnego i innych paliw, które należy traktować jako surowce, co pozwoli położyć większy nacisk na rozwój tych sektorów gospodarki, a w konsekwencji przemysłu - czytamy w uzasadnieniu. 

...oraz wodór i atom w Ministerstwie Przemysłu

Jak czytamy dalej w uzasadnieniu, aby wzmocnić pro-przemysłowe aspektu działań ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi (a więc resortu przemysłu) do jego właściwości proponuje się przenieść również zagadnienia dotyczące rozwoju energetyki jądrowej. - To jedno z głównych obecnie inwestycji gospodarczych w państwie -czytamy. Ponadto, z tego samego powodu proponuje się wyraźnie przypisać do działu gospodarka surowcami energetycznymi sprawy z zakresu gospodarki wodorowej, czyli wszystkie aktywności związane z wykorzystaniem wodoru niskoemisyjnego oraz zeroemisyjnego w przemyśle. - Pozwoli to spójnie dokonać transformacji polskiej gospodarki w kierunku neutralnym klimatycznie -podkreślono. Zadania związane z rozwojem stacji tankowania wodoru oraz stacji tankowania gazu ziemnego minister właściwy do spraw surowców energetycznych będzie wykonywał w porozumieniu z ministrem klimatu i środowiska.

Które departamenty trafią na Śląsk?

Na bazie dokumentów dostępnych na stronach rządu, z projektu dokumentu wynika, że do ministerstwa przemysłu trafią departamenty: Geologii i Koncesji Geologicznych, Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej, Gazu (bez elektroenergetyki, która zostaje w resorcie klimatu i środowiska), Gospodarki Wodorowej (bez elektromobilności), Ropy i Paliw Transportowych oraz Energii Jądrowej. 

Fundusz dla Śląska w przemyśle

Ponadto zostanie przeniesiony nadzór nad Funduszem Transformacji Województwa Śląskiego. Obecnie nadzór sprawuje premier. Po zmianach w ustawie z 2023 r. o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego kontrolę będzie sprawował minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi, a więc minister przemysłu. 

MKiŚ zostanie tylko klimat 

Po rozparcelowaniu departamentów energetycznych z resortu klimatu, które nadzorował wiceminister Miłosz Motyka, pozostawione działy energetyki prosumenckiej i rozproszonej w dziale gospodarka trafią do działu klimat. Oznacza, że ten sektor energetyki trafi do resortu klimatu i środowiska z ministerstwa rozwoju (jeszcze za czasów minister J. Emilewicz ten sektor energetyki trafił do rozwoju). W resorcie nadal będzie także dział środowisko. -Zmiany w ustawie o działach nie traktuję jako zabieranie kompetencji naszemu resortowi. Będziemy współpracować z resortem przemysłu, a powstanie tego resortu to odpowiedź na zapowiedzi premiera Tuska. pracownicy departamentów nie będą też musieli przeprowadzać się na Śląsk. To tylko kwestia koordynacji naszej wspólnej pracy-powiedział wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka „Rzeczpospolitej”. 

Aby przekazać szersze kompetencje nowemu Ministerstwu Przemysłu w ramach ustawy o działach administracji rządowej, utworzony zostanie nowy dział  – gospodarka surowcami energetycznymi — wynika z projektu nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej, który opublikował rząd. Rano w środę 31 stycznia poznaliśmy założenia do ustawy, a wieczorem już właściwy projekt. 

Nowy działa powstanie on poprzez wyodrębnienie z dotychczasowego działu gospodarka złożami kopalin i energia. Nowy resort, na którego czele stoi Marzena Czarnecka ma oficjalnie rozpocząć prace od marca, a siedzibą resortu będzie budynek, gdzie swoją siedzibę ma już Polska Grupa Górnicza. 

Pozostało 84% artykułu
Elektroenergetyka
Resort aktywów i spółki chcą zwiększenia ofert na rynku mocy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Elektroenergetyka
Zapowiedź premiera budzi wątpliwości. Prąd z węgla dla Ukrainy bez opłaty za emisje
Elektroenergetyka
Polski prąd na Ukrainę? Rząd ma plan
Elektroenergetyka
Zaczyna brakować prądu w Rosji. Ukraińskie drony coraz skuteczniejsze
Elektroenergetyka
Ukraina: Jeden gigawat mocy z nowych gazowych siłowni
Elektroenergetyka
Inwestycje w bloki energetyczne w Polsce ze sporym poślizgiem