Rząd chce na nowo umeblować energetykę. Atom na Pomorzu kierowany ze Śląska?

Projektowana ustawa o działach administracji rządowej zabierze część kompetencji Ministerstwu Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Zyskać może nowe Ministerstwo Przemysłu. Energetyka jądrowa miałaby być zarządzana z Katowic. Jest dług oczekiwany projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej.

Publikacja: 31.01.2024 21:10

Minister przemysłu Marzena Czarnecka

Minister przemysłu Marzena Czarnecka

Foto: Bartłomiej Sawicki

Aby przekazać szersze kompetencje nowemu Ministerstwu Przemysłu w ramach ustawy o działach administracji rządowej, utworzony zostanie nowy dział  – gospodarka surowcami energetycznymi — wynika z projektu nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej, który opublikował rząd. Rano w środę 31 stycznia poznaliśmy założenia do ustawy, a wieczorem już właściwy projekt. 

Nowy działa powstanie on poprzez wyodrębnienie z dotychczasowego działu gospodarka złożami kopalin i energia. Nowy resort, na którego czele stoi Marzena Czarnecka ma oficjalnie rozpocząć prace od marca, a siedzibą resortu będzie budynek, gdzie swoją siedzibę ma już Polska Grupa Górnicza. 

Górnictwo, paliwa...

Dotychczasowe sprawy obecnie znajdujące się w dziale „energia”, a  dotyczące gospodarki złożami kopalin, kwalifikacji w zakresie górnictwa oraz sprawy dotyczące surowców energetycznych, paliw, rozwoju i wykorzystania energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze, a także współpracy międzynarodowej i unijnej w zakresie surowców energetycznych, paliw i energii jądrowej wykorzystywanej na cele społeczno-gospodarcze ma trafić do nowego działu gospodarka surowcami energetycznymi.

-Obszar ten zostanie usunięty z zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw energii (obecnie MKiŚ –red.), aby nie doprowadzić do nakładania się zadań w tym obszarze między dwoma (wspomnianymi wyżej) działami - uzasadnieniu do projektu ustawy. Oznacza to, że nie będzie się nim zajmować resort klimatu. Nowy dział trafi do nowego ministerstwa przemysłu. - Kluczową zmianą jest rozbudowa zagadnień wchodzących w zakres działu gospodarka złożami kopalin o zagadnienia dotyczące gazu ziemnego i innych paliw, które należy traktować jako surowce, co pozwoli położyć większy nacisk na rozwój tych sektorów gospodarki, a w konsekwencji przemysłu - czytamy w uzasadnieniu. 

...oraz wodór i atom w Ministerstwie Przemysłu

Jak czytamy dalej w uzasadnieniu, aby wzmocnić pro-przemysłowe aspektu działań ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi (a więc resortu przemysłu) do jego właściwości proponuje się przenieść również zagadnienia dotyczące rozwoju energetyki jądrowej. - To jedno z głównych obecnie inwestycji gospodarczych w państwie -czytamy. Ponadto, z tego samego powodu proponuje się wyraźnie przypisać do działu gospodarka surowcami energetycznymi sprawy z zakresu gospodarki wodorowej, czyli wszystkie aktywności związane z wykorzystaniem wodoru niskoemisyjnego oraz zeroemisyjnego w przemyśle. - Pozwoli to spójnie dokonać transformacji polskiej gospodarki w kierunku neutralnym klimatycznie -podkreślono. Zadania związane z rozwojem stacji tankowania wodoru oraz stacji tankowania gazu ziemnego minister właściwy do spraw surowców energetycznych będzie wykonywał w porozumieniu z ministrem klimatu i środowiska.

Które departamenty trafią na Śląsk?

Na bazie dokumentów dostępnych na stronach rządu, z projektu dokumentu wynika, że do ministerstwa przemysłu trafią departamenty: Geologii i Koncesji Geologicznych, Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej, Gazu (bez elektroenergetyki, która zostaje w resorcie klimatu i środowiska), Gospodarki Wodorowej (bez elektromobilności), Ropy i Paliw Transportowych oraz Energii Jądrowej. 

Fundusz dla Śląska w przemyśle

Ponadto zostanie przeniesiony nadzór nad Funduszem Transformacji Województwa Śląskiego. Obecnie nadzór sprawuje premier. Po zmianach w ustawie z 2023 r. o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego kontrolę będzie sprawował minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi, a więc minister przemysłu. 

MKiŚ zostanie tylko klimat 

Po rozparcelowaniu departamentów energetycznych z resortu klimatu, które nadzorował wiceminister Miłosz Motyka, pozostawione działy energetyki prosumenckiej i rozproszonej w dziale gospodarka trafią do działu klimat. Oznacza, że ten sektor energetyki trafi do resortu klimatu i środowiska z ministerstwa rozwoju (jeszcze za czasów minister J. Emilewicz ten sektor energetyki trafił do rozwoju). W resorcie nadal będzie także dział środowisko. -Zmiany w ustawie o działach nie traktuję jako zabieranie kompetencji naszemu resortowi. Będziemy współpracować z resortem przemysłu, a powstanie tego resortu to odpowiedź na zapowiedzi premiera Tuska. pracownicy departamentów nie będą też musieli przeprowadzać się na Śląsk. To tylko kwestia koordynacji naszej wspólnej pracy-powiedział wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka „Rzeczpospolitej”. 

Elektroenergetyka
Kolejny państwowy kontrakt-widmo. Tak się kończy kupowanie biomasy na pustyni
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Elektroenergetyka
Straty Ukrainy po największym rosyjskim ataku na obiekty energetyczne
Elektroenergetyka
Enea po Orlenie. Kolejny kontrakt-widmo, tym razem na biomasę
Elektroenergetyka
Rosjanie zniszczyli największą elektrownię w obwodzie kijowskim. Jest reakcja UE
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Elektroenergetyka
Energetyka pozbędzie się węgla, ale stopniowo. Jest stanowisko MAP