PGE obniżyła nieco założenia średniorocznej ceny hurtowej energii. Teraz oczekuje ceny na poziomie 165-167 zł/MWh podczas gdy po podsumowaniu wyników 2015 r. prognozowała 168-170 zł/MWh.

Zmiana perspektyw nastąpiła też w segmencie wytwarzania z odnawialnych źródeł energii, gdzie spółka oczekuje porównywalnego wyniki EBITDA rok do roku. Wcześniej podawano, ze w tym segmencie nastąpi wzrost.

Wśród czynników wpływających na wyniki OZE PGE wymieniła niskie ceny zielonych certyfikatów. Spółka zmieniła też nieco oczekiwania co do wyników segmentu obrotu. Spodziewa się teraz spadku wyniku EBITDA, a wcześniej mówiła o „znaczącym spadku”.

W segmencie dystrybucji PGE nadal oczekuje spadku EBITDA.