Długoterminowy krajowy rating został podtrzymany na poziomie „A+”, z perspektywą stabilną.

Fitch podał, że podtrzymanie ratingu odzwierciedla wysoki udział w EBITDA grupy regulowanego biznesu dystrybucyjnego.

Agencja prognozuje, że w latach 2017-19 wskaźnik dźwigni finansowej netto opartej na przepływach środków z działalności operacyjnej (FFO) wzrośnie do ok. 3x z 1,9x w 2015 roku z powodu planowanych dużych nakładów inwestycyjnych.

„Uważamy, że dla obecnego ratingu maksymalny wskaźnik dźwigni finansowej netto opartej na FFO to 3,0x. Jakiekolwiek dodatkowe, finansowane długiem, akwizycje ponad obecny CAPEX byłyby negatywne dla ratingów Enei, jeśli dźwignia będzie powyżej 3,0x” – napisano w komunikacie Fitcha.

Analitycy Fitch zakładają, że spółka nie wypłaci dywidendy w latach 2017-2020.