Wytwarzanie w elektrowniach największej grupy energetycznej w kraju w ciągu pięciu miesięcy tego roku wyniosło 21,4 TWh. To prawie 7 proc. (1,6 TWh) mniej niż w analogicznym okresie ub.r.

Produkcja w blokach na węgiel brunatny stopniała o 2 TWh, do 14 TWh.

PGE poprawiło wyniki sprzedaży do odbiorców końcowych – ilość sprzedanej energii była o 1,6 Twh wyższa niż rok temu i sięgnęła 17,8 TWh. Lepszy był też rezultat segmentu dystrybucji – wyniósł 14,2

TWh w porównaniu z 13,8 TWh w okresie styczeń-maj 2015 r.

Spółka nie podała wzorem poprzednich miesięcy zrealizowanej w tym okresie średniej ceny hurtowej. Te dane – jak podano – będą publikowane po zakończeniu kwartału. W poprzednich miesiącach zrealizowana średnia cena odbiegała od tej =, którą szacowało PGE na koniec 2015 r.