Reorganizacja Tauron Ciepło później

Dotychczasowe negocjacje gwarancji pracowniczych dla ponad 250 pracowników spółki Tauron Ciepło, którzy od 1 września mieli przejść do nowej spółki serwisowej, nie przyniosły porozumienia. Związki chcą, by w nowej firmie pracownicy zachowali dotychczasowe warunki pracy i płacy.

Publikacja: 30.08.2016 15:39

Reorganizacja Tauron Ciepło później

Foto: Fotorzepa, Artur Gierwatowski Art Artur Gierwatowski

W związku z brakiem porozumienia termin rozpoczęcia reorganizacji został przesunięty; nowa data nie została dotąd podana.

„Zgadzamy się z tym, że do przeprowadzenia tak istotnej zmiany w spółce czasem potrzeba więcej czasu na negocjacje. Dlatego przychylamy się do propozycji wydłużenia czasu rozmów dotyczących warunków przejścia. Tym samym termin przejścia pracowników do nowej spółki zostanie przesunięty o niezbędny czas. W najbliższym czasie poinformujemy wszystkie zainteresowane strony o planowanym nowym terminie przejścia” – poinformował we wtorek prezes spółki Tauron Ciepło Jacek Uhryn.

Zapewnił, że zarząd spółki bardzo uważnie wsłuchuje się w głos strony społecznej na temat planowanej reorganizacji. „Ten dialog jest dla nas bardzo ważny” – podkreślił prezes.

Spółka Tauron Serwis, która ma przejąć część pracowników firmy Tauron Ciepło, ma świadczyć usługi serwisowe dla podmiotów z grupy Tauron Polska Energia oraz pozyskiwać klientów na rynku zewnętrznym. Pracownicy służb serwisowych Tauron Ciepło 1 września mieli zostać przeniesieni do nowego pracodawcy na podstawie artykułu 23 prim Kodeksu pracy, czyli z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy co najmniej przez kolejny rok. Związkowcy obawiają się jednak, że pracownicy stracą na zmianach.

„Zarząd nowej spółki, mimo iż nie ma jeszcze pracowników, wprowadził bez żadnych uzgodnień ze związkami zawodowymi regulaminy pracy i wynagradzania zawierające zapisy znacznie gorsze od tych, które obowiązują w Tauron Ciepło. Stanowczo przeciwko temu protestujemy; domagamy się, aby pracownicy przechodzący do nowego pracodawcy zachowali dotychczasowe warunki pracy i płacy” – powiedział we wtorek szef Solidarności w spółce Tauron Ciepło Tadeusz Nowak.

W ocenie zakładowej Solidarności, okres obowiązywania Pakietu Gwarancji Pracowniczych dla osób objętych reorganizacją powinien być na tyle długi, by związki i zarząd Tauron Serwis miały czas na wynegocjowanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w nowej spółce.

„W ubiegłym roku, po trwających ponad dwa lata negocjacjach, podpisany został nowy układ zbiorowy w Tauron Ciepło. Teraz 400 naszych pracowników miałoby zostać pozbawionych wszystkich uprawnień zawartych w tym dokumencie. Na takie rozwiązanie nie będzie naszej zgody” – podkreślił przewodniczący.

Punktem spornym w rozmowach dotyczących Pakietu Gwarancji Pracowniczych są również kwestie związane z Pracowniczym Programem Emerytalnym, który obowiązuje w Tauron Ciepło. Związki chcą, by PPE został wprowadzony również w nowej spółce Tauron Serwis. Żądają też, aby do momentu wprowadzenia PPE w nowej spółce, pracownicy objęci dotychczas programem w Tauron Ciepło, którzy przejdą do nowego pracodawcy, mieli wypłacane rekompensaty.

Kolejnym postulatem strony związkowej jest wprowadzenie do Pakietu zapisów dotyczących rekompensaty związanej z ewentualną zmianą miejsca świadczenia pracy przez pracowników, którzy trafią do nowego pracodawcy. Chodzi o sytuacje, kiedy np. osoby zatrudnione w Katowicach będą musiały dojeżdżać do innych, odległych miejscowości.

Zastrzeżenia strony społecznej budzą nie tylko zasady przechodzenia pracowników Tauron Ciepło do nowej firmy, ale również sens planowanej reorganizacji. W ocenie związków powołanie nowej spółki wpłynie negatywnie na kondycję ekonomiczną firmy.

Zarząd spółki deklaruje otwartość na rozmowy ze związkowcami. W wyniku wcześniejszych konsultacji zdecydowano m.in. o pozostawieniu na dotychczasowych zasadach w spółce Tauron Ciepło pracowników zatrudnionych w obszarach nawęglania, odżużlania, nabiomasowania i odpopielania – nie przejdą oni do nowej firmy. Planowaną reorganizację zarząd tłumaczy chęcią wzmocnienia konkurencyjności firmy.

W intencji zarządu, nowa spółka Tauron Serwis ma być stabilnym i silnym podmiotem, skupiającym skonsolidowane usługi serwisowe na rzecz spółek grupy. Podobnie jak w przypadku większości tego typu spółek serwisowych, będzie ona miała niskie aktywa, niskie koszty ogólne, administracji i finansowania. Niskie koszty stałe działalności nowej spółki mają przełożyć się bezpośrednio na stawkę tzw. roboczogodziny, dzięki czemu ceny jej usług będą konkurencyjne zarówno na rynku zewnętrznym, jak i wewnątrz grupy. Ma to dać spółce Tauron Serwis przewagę rynkową i możliwości rozwoju jej pracownikom – wskazują przedstawiciele zarządu.

Tauron Ciepło – jedna z największych spółek ciepłowniczych w Polsce – zatrudnia w kilku miastach południowej Polski ok. 1650 osób. Spółka jest wiodącym dostawcą ciepła w woj. śląskim. Stuprocentowym właścicielem nowej spółki Tauron Ciepło ma być Tauron Polska Energia. W skład spółki Tauron Ciepło wchodzą zakłady w Katowicach, Tychach, Bielsku-Białej i Kamiennej Górze oraz Obszar Ciepłowni Lokalnych. Łączna moc cieplna zakładów spółki to ok. 1,1 tys. megawatów, długość sieci ciepłowniczej wynosi ok. 1,1 tys. km. Poprzez blisko 4 tys. węzłów cieplnych firma dostarcza ciepło do ok. 200 tys. gospodarstw domowych, czyli ok. 700 tys. mieszkańców.

W związku z brakiem porozumienia termin rozpoczęcia reorganizacji został przesunięty; nowa data nie została dotąd podana.

„Zgadzamy się z tym, że do przeprowadzenia tak istotnej zmiany w spółce czasem potrzeba więcej czasu na negocjacje. Dlatego przychylamy się do propozycji wydłużenia czasu rozmów dotyczących warunków przejścia. Tym samym termin przejścia pracowników do nowej spółki zostanie przesunięty o niezbędny czas. W najbliższym czasie poinformujemy wszystkie zainteresowane strony o planowanym nowym terminie przejścia” – poinformował we wtorek prezes spółki Tauron Ciepło Jacek Uhryn.

Pozostało 88% artykułu
Elektroenergetyka
Mniejsza koncentracja na rynku prądu i większa liczba odmów przyłączeń do sieci
Elektroenergetyka
Elektroenergetyka zieleni się na giełdzie po doniesieniach o wydzieleniu węgla
Elektroenergetyka
Ukraina zaskoczyła. Wyprodukowała nadmiar prądu i wysłała do Polski
Elektroenergetyka
Enea podaje wyniki i przypomina o zawieszeniu NABE
Elektroenergetyka
Kolejny państwowy kontrakt-widmo. Tak się kończy kupowanie biomasy na pustyni