Wyniki Tauronu dużo poniżej oczekiwań

Tauron miał w IV kwartale 2016 r. 882 mln zł zysku EBITDA, 282 mln zł zysku operacyjnego i 102 mln zł zysku netto przy przychodach przekraczających 4,52 mld zł.

Publikacja: 15.02.2017 09:55

Wyniki Tauronu dużo poniżej oczekiwań

Foto: Bloomberg

To szacunkowe dane katowickiego koncernu. Raport ukaże się 15 marca.

Jak podała spółka wynik EBITDA segmentu Wydobycie wyniosła 55 mln zł, segmentu Wytwarzanie –

101 mln zł, Dystrybucji – 685 mln zł, a sprzedaży – 93 mln zł.

To dane dużo poniżej oczekiwań analityków. Spodziewali się oni  wypracowania przez Tauron 278,4 mln zł zysku netto, 361,3 mln zł zysku operacyjnego, 798,7 mln zł EBITDA przy przychodach sięgających 4,76 mld zł.

Spółka podała, że produkcja węgla handlowego wyniosła w IV kwartale 2,16 mln ton, produkcja energii elektrycznej brutto 4,36 TWh, produkcja ciepła 4,53 PJ. Dystrybucja energii elektrycznej wyniosła 12,86 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 12,16 TWh), a sprzedaż detaliczna energii elektrycznej 8,85 TWh.

Tauron szacuje, że w całym 2016 roku miał 3,34 mld zł EBITDA, 805 mln zł zysku operacyjnego, 378 mln zł zysku netto i prawie 17,65 mld zł obrotów.

W segmencie Wydobycie Tauron zanotował w 2016 roku 82 mln zł straty EBITDA. W segmencie Wytwarzanie EBITDA wyniosła 548 mln zł. EBITDA segmentu Dystrybucja sięgnęła 2,4 mld zł, a segmentu Sprzedaż: 490 mln zł.

Produkcja węgla handlowego w 2016 roku wyniosła 6,37 mln ton. Produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła 16,80 TWh, a produkcja ciepła 11,52 PJ. Dystrybucja energii wyniosła 49,68 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 47,47 TWh), a sprzedaż detaliczna energii elektrycznej 32,04 TWh. Szacunki Tauronu uwzględniają wyniki testów na utratę wartości aktywów. Spółka poinformowała, że dokona odpisów z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek wytwórczych segmentu Wytwarzanie, a ich łączny szacunkowy wpływ na obciążenie wyniku netto grupy za 2016 rok wyniesie ok. 62 mln zł.

To szacunkowe dane katowickiego koncernu. Raport ukaże się 15 marca.

Jak podała spółka wynik EBITDA segmentu Wydobycie wyniosła 55 mln zł, segmentu Wytwarzanie –

Pozostało 90% artykułu
Elektroenergetyka
Transformacja energetyczna Jaworzna przyspiesza
Elektroenergetyka
Prąd z Polski i Rumunii wspiera Ukrainę
Elektroenergetyka
Wkrótce możliwa zgoda na pomoc publiczną dla elektroenergetyków
Elektroenergetyka
Energetycy w Niemczech schodzą pod ziemię
Elektroenergetyka
Rekordowy import energii do Polski. „Gdzie indziej było taniej”
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?