Wśród wiceprezesów pojawiła się jedna nowa osoba. Jest to Wojciech Kowalczyk, wcześniej odpowiedzialny za restrukturyzację górnictwa w Ministerstwie Gospodarki oraz Ministerstwie Skarbu Państwa. W PGE będzie on wiceprezesem ds. inwestycji kapitałowych. Na dotychczasowych stanowiskach pozostają: Marek Pastuszko, wiceprezes ds. korporacyjnych, Paweł Śliwa -wiceprezes ds. innowacji, Emil Wojtowicz – wiceprezes ds. finansowych. Z kolei Bolesław Jankowski obejmie funkcję wiceprezesa ds. międzynarodowych (wcześniej w zarządzie PGE był wiceprezesem ds. handlu), a Ryszard Wasiłek zostanie wiceprezesem ds. operacyjnych (wcześniej odpowiadał za strategię).

Z PGE rozstaje się Marta Gajęcka, która była wiceprezesem ds. rozwoju rynku i relacji międzynarodowych.