Są to specjalne urządzenia blokujące niekontrolowane przepływy prądu z wiatraków niemieckich. Urządzenia przeszły z wynikiem pomyślnym wszystkie niezbędne testy techniczne i obecnie pracują.

Zgodnie z wcześniej przekazywanymi operatorzy systemów przesyłowych PSE i niemiecki 50Hertz uzgodnili tymczasowe wyłączenie linii transgranicznej pomiędzy stacjami Vierraden (Niemcy) i Krajnik (Polska). Linia została wyłączona w dniu 22 czerwca 2016 r. o godz. 12.15.

Tymczasowe wyłączenie linii Vierraden-Krajnik pomoże w utrzymaniu bezpiecznej pracy obu sieci przesyłowych, nawet w przypadku dużego obciążenia połączenia polsko-niemieckiego przez przepływy. Jest to także konieczne dla skutecznego stosowania przesuwnika w stacji Mikułowa, dzięki czemu będzie możliwe wykorzystanie w pełni możliwości regulacyjnych tego urządzenia. Uruchomienie go w połączeniu z wyłączeniem linii Krajnik-Vierraden powinno pozwolić na zmniejszenie konieczności stosowania kosztownych środków zaradczych.