PKP Energetyka spiera się o dostawy prądu

Coraz więcej jest spornych spraw między podmiotami handlującymi energią. Winne są spadające hurtowe ceny.

Publikacja: 18.01.2016 21:00

PKP Energetyka spiera się o dostawy prądu

Foto: Fotorzepa, Mateusz Dąbrowski MD Mateusz Dąbrowski

W jednym z takich sporów zajmująca się sprzedażą energii do klientów końcowych notowana na NewConnect spółka Fiten otrzymała sądowe zabezpieczenie wykonywania kontraktów z PKP Energetyka (PKPE), której właścicielem jest obecnie fundusz CVC Capital Partners.

Na mocy zawartych między spółkami na podstawie ramowej umowy kolejnych porozumień transakcyjnych PKP Energetyka miała sprzedawać energię i zapewniać usługi bilansowania handlowego w latach 2015–2017.

W minionym roku Fiten nie miała problemów z egzekwowaniem zapisów umowy. Pojawiły się one dopiero pod koniec roku pomimo tego, że już na jego początku PKPE próbowała renegocjować umowę ramową. Jednak dopiero na początku listopada należąca do CVC firma wypowiedziała i jednocześnie zakwestionowała ważność umowy, a za obowiązującą uznano tylko część transakcji.

Jednocześnie PKPE poinformowała operatora systemu dystrybucyjnego o zakończeniu bilansowania klientów.

Spór między stronami dotyczy niewywiązywania się z umowy przez PKPE w 2016 r. i 2017 r. Dzieje się tak mimo uzyskania przez Fiten sądowego zabezpieczenia wykonywania postanowień umowy ramowej na mocy wyroku warszawskiego sądu okręgowego z 30 grudnia ub.r., a także doręczenia przez komornika sądowej decyzji zobowiązujących PKPE do wykonania transakcji.

– Zabezpieczenie umożliwia Fiten przymusową realizację kontraktów na sprzedaż energii elektrycznej w latach 2016 i 2017. Ich łączna wartość obecnie to ok. 130 mln zł – wskazuje Radosław L. Kwaśnicki, partner zarządzający w kancelarii Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy, która reprezentuje Fiten. Jego zdaniem postanowienie sądu okręgowego świadczy o tym, że chronione jest już samo wykonywanie umów, nawet jeśli szkoda jeszcze nie powstała. – Jeśli sprzedawca i kupujący zawierają na długi czas umowę, która nie zawiera klauzuli waloryzacyjnej, to obowiązuje jej wykonanie w takim kształcie, na jaki strony się umówiły – podkreśla Kwaśnicki.

Przypomnijmy, że w 2015 r. cena energii na rynku spot spadła o ok. 29 zł/MWh, do ok. 156 zł/MWh. W kontraktach na rynku terminowym za energię dostarczaną już w tym roku płacono zaś o prawie 5 zł/Mwh mniej niż za prąd dostarczony w 2015 r., kiedy kosztował 169 zł/MWh.

Nie wiadomo, czy druga strona odwoła się od orzeczenia. – Z uwagi na dobro postępowań nie chcemy odnosić się do szczegółów – przekazała nam Monika Żychlińska, rzeczniczka spółki. Jednocześnie podkreśliła, że PKPE prowadzi relacje biznesowe zawsze w kierunku porozumienia. Dlatego także w przypadku Fiten dążyła do wypracowania obustronnych korzyści. Zaznacza też, że spółka nie prowadzi innych tego typu sporów.

Elektroenergetyka
Kolejny państwowy kontrakt-widmo. Tak się kończy kupowanie biomasy na pustyni
Elektroenergetyka
Straty Ukrainy po największym rosyjskim ataku na obiekty energetyczne
Elektroenergetyka
Enea po Orlenie. Kolejny kontrakt-widmo, tym razem na biomasę
Elektroenergetyka
Rosjanie zniszczyli największą elektrownię w obwodzie kijowskim. Jest reakcja UE
Elektroenergetyka
Energetyka pozbędzie się węgla, ale stopniowo. Jest stanowisko MAP