Obok poznańskiego koncernu do inwestycji przystąpią także Węglokoks i Towarzystwo Finansowe Silesia. Podano przy tym, że może to być albo finansowanie KHW albo aktywów holdingu węglowego.

Spółka energetyczna zastrzegła jednocześnie, że zaangażowanie inwestorów jest uzależnione od spełnienia wielu warunków związanych m.in. z przedstawieniem akceptowalnego biznesplanu i modelu finansowego oraz uzyskaniem wymaganych zgód korporacyjnych. Ostateczne decyzje zostaną podjęte m.in. po analizie przeprowadzonego badania due diligence oraz po ustaleniu ostatecznego kształtu wszystkich pozostałych uzgodnień.

Według dotychczasowych założeń Enea, Silesia, Węglokoks mają zasilić KHW kwotą ok. 700 mln zł, z czego maksymalnie ok. 150 mln zł miałoby przypaść na katowicki Węglokoks, 200 mln zł na TF Silesia, a ok. 350 mln zł na Eneę. Resort energii zakłada, że umowa z inwestorami powinna być zawarta do końca listopada, być może nieco później.

Jednak ostatnio pojawiły się ze strony ministerstwa informacje, że do uzyskania stabilności Katowickiego Holdingu Węglowego nie wystarczy dokapitalizowanie i porozumienie z bankami. W ocenie resortu potrzebne są też inne działania po stronie spółki, m.in. w zakresie tempa restrukturyzacji i inwestycji.