Moderator: Cosmin Ionita, dyrektor ds. programowych New Strategy Center (Rumunia).

Paneliści: Jan Fousek, dyrektor zarządzający Solar Global Energy (Czechy), Karen Sund, dyrektor zarządzający Sund Energy (Norwegia), Daivis Virbickas, prezes LITGRID (Litwa), Mehmet Kinaci oraz analityk ds. strategii w Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił Europy (Turcja).

Dyskusja zostanie poprzedzona prezentacją „Adriatyk–Bałtyk–Morze Czarne. Wizje współpracy” członka gabinetu politycznego MSZ Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego i Andreana Baeva Motusic, członka zarządu ds. inicjatywy Trójmorza, iDEMO Institute for Democracy (Chorwacja).