Jest to związane z planowanym zakończeniem działalności Elektrowni Adamów w styczniu 2018 roku. Jak wyjaśnia spółka, przedmiotem potencjalnej transakcji może być spółka PAK KWB Adamów oraz wyodrębniona część przedsiębiorstwa związana z Elektrownią Adamów.

Chodzi o pięć bloków energetycznych o łącznej mocy 600 MW, przystosowanych do produkcji energii z węgla brunatnego. Elektrownia objęta jest mechanizmem derogacyjnym ograniczonego odstępstwa wynikającego z dyrektywy o emisjach przemysłowych, uzyskała prawo do funkcjonowania z obecnymi standardami emisji przez okres 17,5 tys. godzin liczonych od 1 stycznia 2016 roku. Oznacza to, że w przypadku nieprzerwanej pracy w styczniu 2018 roku elektrownia zostanie wyłączona z eksploatacji. PAK KWB Adamów wydobywa obecnie węgiel na potrzeby Elektrowni Adamów.

Spółka uzależnia przeprowadzenie transakcji od zainteresowania i warunków oferowanych przez potencjalnie zainteresowane strony. Szczegółowe warunki, zakres oraz struktura transakcji zostaną ustalone w procesie negocjacji.