Poprawa marży w ZE PAK

W I kwartale 2016 roku ZE PAK sprzedała łącznie 3,38 TWh energii elektrycznej. Oznacz to spadek o 5,3 proc. w porównaniu z I kwartałem 2015 roku.

Publikacja: 16.05.2016 08:54

W I kwartale 2016 roku ZE PAK sprzedała łącznie 3,38 TWh energii elektrycznej.

W I kwartale 2016 roku ZE PAK sprzedała łącznie 3,38 TWh energii elektrycznej.

Foto: Fotorzepa, Bartosz Jankowski Bartosz Jankowski

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w trzech pierwszych miesiącach sięgnęły blisko 680 mln zł, czyli były niższe o 9,9 proc. Wynik EBITDA grupy wyniósł 175 mln zł u był o 34,6 proc. wyższy rok do roku. Daje to marżę EBITDA na poziomie 25,74 proc. (o 8,52 pkt proc.wyższą r/r).

W I kwartale 2016 roku ZE PAK zanotowała zysk netto w wysokości 75 mln zł, co oznacza wzrost o 120,6 proc. wobec analogicznego okresu 2015 r.

– Czynnikami wspierającymi poprawę wyniku w dużej mierze były: większy wolumen produkcji własnej, działania zmierzające do poprawy efektywności w zakresie kosztów bieżącej działalności, w tym kosztów utrzymania majątku produkcyjnego, jak i niższe koszty zakupu paliwa – tłumaczył prezes ZE PAK Aleksander Grad.

Jak zaznaczył w grupie podejmowane są dalsze działania ograniczające koszty w ramach przygotowywanego programu poprawy efektywności. Dodatkowym czynnikiem wspierającym wzrost zanotowanego w I kwartale 2016 r. zysku netto była niższa o 31 mln złotych amortyzacja, wynikająca z niższej wartości majątku po odpisie aktualizującym dokonanym na koniec 2015 r.

W I kwartale 2016 r. produkcja energii elektrycznej grupie wzrosła o 6 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, jednak przychody ze sprzedaży spadły o 9,9 proc.. Cyło to spowodowane znaczącym zmniejszeniem wolumenu energii z obrotu o 27,4 proc. oraz spadkiem osiągniętej ceny sprzedaży o 1,3 proc. Średnia cena sprzedaży energii w I kwartale 2016 r. ukształtowała się na poziomie 174,21 zł/MWh.

Łączne nakłady inwestycyjne zrealizowane przez spółki z grupy sięgnęły 13 mln zł w porównaniu z 99 mln złotych w I kwartale 2015 roku. Jest to związane z zakończeniem modernizacji bloków 1 i 2 w Elektrowni Pątnów.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w trzech pierwszych miesiącach sięgnęły blisko 680 mln zł, czyli były niższe o 9,9 proc. Wynik EBITDA grupy wyniósł 175 mln zł u był o 34,6 proc. wyższy rok do roku. Daje to marżę EBITDA na poziomie 25,74 proc. (o 8,52 pkt proc.wyższą r/r).

W I kwartale 2016 roku ZE PAK zanotowała zysk netto w wysokości 75 mln zł, co oznacza wzrost o 120,6 proc. wobec analogicznego okresu 2015 r.

Elektroenergetyka
Inwestycje w bloki energetyczne w Polsce ze sporym poślizgiem
Elektroenergetyka
Rząd pracuje na wydłużeniem życia starych elektrowni węglowych
Elektroenergetyka
Ukraina oszczędza prąd: urzędy bez klimatyzacji i mniej oświetlenia ulic
Elektroenergetyka
Dariusz Marzec: PGE chce przyspieszyć z OZE i liczy na szybkie wydzielenie węgla z energetyki
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Elektroenergetyka
Góra problemów w PGE
Elektroenergetyka
Tauron widzi ryzyka w dalszym mrożeniu cen energii