Spodziewany spadek wyniku operacyjnego w dystrybucji wynikać będzie z zastosowania niższego, średnioważonego kosztu kapitału do wyznaczenia wynagrodzenia z zainwestowanego kapitału. Z kolei w biznesie sprzedaży zmniejszą się marże.

– Istotny wpływ na obniżenie marży na sprzedaży będą miały niższe ceny sprzedaży energii do odbiorcy końcowego, związane ze zwiększającą się konkurencją na rynku oraz niższą ceną w taryfie G – napisano.

Spółka spodziewa się, że w perspektywie najbliższych lat wyniki obszaru wydobycie powinny utrzymywać się na stabilnym poziomie.

Według Tauronu, sytuacja finansowa w obszarze wytwarzanie w najbliższych kilku latach nie poprawi się z uwagi na warunki makroekonomiczne i sektorowe. W dłuższym horyzoncie czasowym na poprawę będą miały wpływ budowane obecnie nowe jednostki wytwórcze.