Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w styczniu 2016 r. spadł do 11,8 TWh, czyli o 17,5 proc. wobec analogicznego okresu rok temu.

Wolumen obrotu gazem ziemnym na rynku spot wzrósł ponad trzykrotnie z poziomu 1,0 TWh w styczniu 2015 r. do 3,7 TWh w styczniu 2016 r. Jednak łączny wolumen obrotu gazem ziemnym na rynkach spot i terminowym w styczniu 2016 r. wyniósł 9,3 TWh w porównaniu do 11,3 TWh przed rokiem, co oznacza spadek o 17,7 proc.