Stanowisko to powierzono Grzegorzowi Ksepko. Jednocześnie rada na wczorajszym posiedzeniu podjęła decyzję o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. relacji inwestorskich bez rozstrzygnięcia.

Przypominamy, że od 4 stycznia Energą kieruje nowy zarząd w składzie: Dariuszowi Kaśków – prezes zarządu, Mariusz Rędaszka – wiceprezes ds. finansowych oraz Roman Pionkowski – wiceprezes ds. strategii rozwoju.