Po trzech kwartałach 2015 roku CEZ miał 18,6 mld CZK skorygowanego zysku netto (spadek o 23 proc. rdr), 24,6 mld CZK zysku EBIT (spadek o 15 proc. rdr) i 48,4 mld CZK EBITDA (spadek o 12 proc. rdr).

Przychody wyniosły 150,6 mld CZK, co oznacza wzrost o 2 proc. rdr.

CAPEX grupy spadł w okresie styczeń-wrzesień 2015 r. o 7 proc. rdr do 20,2 mld CZK.