Polenergia poprawia wyniki

W III kwartale tego roku Polenergia utrzymała dotychczasową dynamikę wzrostu kluczowych wyników finansowych.

Publikacja: 05.11.2015 08:47

Polenergia poprawia wyniki

Foto: Bloomberg

Zysk netto grupy w okresie czerwiec-wrzesień wzrósł rok do roku z 7,6 mln zł do 20,7 mln zł. Skorygowany zysk netto za trzy kwartały 2015 r. wyniósł 63,8 mln zł (wzrost o 83 proc. r/r), a skorygowana EBITDA sięgnęła do poziomu 163,5 mln zł, czyli była wyższa o 43 proc. Po trzecim kwartale spółka podtrzymuje prognozę zysku na rok 2015. Po trzech kwartałach Polenergia odnotowała 80 proc. wykonania prognozy na poziomie EBITDA i 88 proc. na poziomie zysku netto. Założeniem było wypracowanie 204 mln zł EBITDA i 72,4 mln zł zysku netto.

W III kwartale na poziomie EBITDA widać znaczący wzrost segmentu energetyki wiatrowej (o 12,2 mln zł r/r), który Polenergia zawdzięcza uruchomieniu w tym roku nowych farm wiatrowych, a także korzystnym warunkom wietrznym. Do użytku oddano farmy Gawłowice, Rajgród oraz Skurpie oraz korzystnym warunkom wietrznym. Analogicznie, za pierwsze trzy kwartały widać wzrost o 44,5 mln zł segmentu energetyki wiatrowej.

– Pozytywnie oceniamy perspektywy rynku energetyki odnawialnej w Polsce i zamierzamy być beneficjentem nowej ustawy o OZE. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do udziału w pierwszej aukcji, w której planujemy wystawić 280 MW. Najwięcej spośród rynkowych graczy – powiedział Zbigniew Prokopowicz, prezes Polenergii.

Za trzy kwartały br. Polenergia odnotowała także wyraźną poprawę wyników w segmencie obrotu, którego EBITDA wzrosła o 3,2 mln zł r/r. Za wynik odpowiedzialny jest wzrost optymalizacji obrotu energią w ramach grupy, a także koncentracja na najbardziej rentownych segmentach rynku energii i gazu. Stabilne wyniki zostały wypracowane przez segmenty energetyki konwencjonalnej (kogeneracji na gazie) i dystrybucji, wraz z poprawą wyników segmentu biomasy.

W sierpniu br., Elektrociepłownia Nowa Sarzyna przeprowadziła pierwsze w Polsce, systemowe uruchomienie węglowego bloku Elektrowni Połaniec poprzez zasilanie bezpośrednią linią z siłowni i utworzenie wyspy z krajowego systemu energetycznego.

Na koniec III kwartału br. Polenergia dysponowała łączną zainstalowaną mocą na poziomie 308 MW, z czego 183,5 MW pochodziło z farm wiatrowych i 124 MW z kogeneracji na gazie (15 proc. udział w rynku krajowym wytwarzania energii z gazu ziemnego). Kolejne 61,8 MW farm wiatrowych jest w trakcie realizacji – rozbudowa FW Skurpie o 6,9 MW i FW Gawłowice o 6,9 MW oraz budowa FW Mycielin o łącznej mocy 48 MW. Do końca 2015 r. wielkość portfela projektów wiatrowych Polenergii będzie wynosić około 245 MW, co uplasuje spółkę na drugiej pozycji na rynku operacyjnych farm wiatrowych w Polsce. Polenergia szacuje, że wielkość produkcji z projektów wiatrowych oddanych w 2015 r. będzie wynosić 280 GWh.

Dodatkowo, Polenergia posiada portfel farm wiatrowych w fazie developmentu liczący 730 MW, z czego 6 projektów o łącznej mocy 280 MW zostanie przygotowanych do udziału w pierwszej aukcji oczekiwanej w I połowie przyszłego roku, a ok. 450 MW weźmie udział w aukcjach w latach 2017-2019.

Kluczowym aktywem w portfelu Polenergii, w istotny sposób wpływającym na długoterminowy wzrost wartości grupy, jest projekt budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy 1,2 GW. Wydanie decyzji środowiskowej dla pierwszych 600 MW przewidywane jest na I kwartał 2016 roku, a dla kolejnych 600 MW na II połowę przyszłego roku. Eksperci oceniają, że inwestycje w morską energetykę wiatrową będą miały bardzo pozytywny wpływ na krajową gospodarkę.

Zysk netto grupy w okresie czerwiec-wrzesień wzrósł rok do roku z 7,6 mln zł do 20,7 mln zł. Skorygowany zysk netto za trzy kwartały 2015 r. wyniósł 63,8 mln zł (wzrost o 83 proc. r/r), a skorygowana EBITDA sięgnęła do poziomu 163,5 mln zł, czyli była wyższa o 43 proc. Po trzecim kwartale spółka podtrzymuje prognozę zysku na rok 2015. Po trzech kwartałach Polenergia odnotowała 80 proc. wykonania prognozy na poziomie EBITDA i 88 proc. na poziomie zysku netto. Założeniem było wypracowanie 204 mln zł EBITDA i 72,4 mln zł zysku netto.

Pozostało 83% artykułu
Elektroenergetyka
Mniejsza koncentracja na rynku prądu i większa liczba odmów przyłączeń do sieci
Elektroenergetyka
Elektroenergetyka zieleni się na giełdzie po doniesieniach o wydzieleniu węgla
Elektroenergetyka
Ukraina zaskoczyła. Wyprodukowała nadmiar prądu i wysłała do Polski
Elektroenergetyka
Enea podaje wyniki i przypomina o zawieszeniu NABE
Elektroenergetyka
Kolejny państwowy kontrakt-widmo. Tak się kończy kupowanie biomasy na pustyni
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?