Inwestorzy chcą wyjaśnień od Tauronu

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych żąda wyjaśnień od zarządu Tauronu w sprawie kupna kopalni Brzeszcze od SRK.

Publikacja: 20.10.2015 14:16

Inwestorzy chcą wyjaśnień od Tauronu

Foto: Bloomberg

Reprezentacja akcjonariuszy mniejszościowych wezwała władze katowickiej spółki energetycznej do uzupełnienia informacji na temat listy spółek, które mają stać się przedmiotem potencjalnego aportu w zamian za emitowane 80 mln akcji. Taka lista powinna być już wskazana w momencie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Tauronu mającego podwyższyć kapitał o 400 mln zł.

Stowarzyszenie planuje udział w NWZW spółki zwołanym na dzień 9 listopada 2015 r. Zachęca także wszystkich akcjonariuszy mniejszościowego do aktywnego udziału w walnym zgromadzeniu, deklaruje także gotowość reprezentacji akcjonariuszy podczas obrad w roli ich pełnomocnika.

W liście do zarządu Tauronuu SII skierowało też ok. 20 szczegółowych pytań dotyczących m.in. ekonomicznych aspektów tej inwestycji w KWK Brzeszcze, w tym o jej wpływu na kondycję finansową oraz strukturę bilansową spółki.

Stowarzyszenie oczekuje także wyjaśnień wobec odstąpienia przez zarząd od części ustalonych w sierpniu warunków brzegowych (w zakresie zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia pracowników nabywanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa). W piśmie SII zwraca się też o ujawnienie ekspertyz i biznes planów w oparciu o które zdecydowano o inwestycji w Brzeszcze, a także podnosi kwestię ryzyka dotyczącego obowiązku zwrotu dotacji budżetowej udzielonej SRK.

Obecne działania są kontynuacją kroków podjętych przez organizację już w sierpniu br. Wówczas SII wyraziło krytyczny stosunek do działań Ministra Skarbu Państwa wobec praktyk zmuszania spółek giełdowych kontrolowanych przez państwo do subwencjonowania nierentownych kopalni w oderwaniu od elementarnego rachunku ekonomicznego i standardów rynkowych. SII deklarowało również publicznie, że będzie odpytywać zarządy spółek energetycznych z decyzji dotyczących inwestycji w górnictwo.

– Wydarzenia jakie mają miejsce wokół spółki Tauronu, jak i całej branży energetycznej oraz górniczej, od dawna spotykają się ze stanowczą krytyką uczestników rynku finansowego, w tym m.in. inwestorów indywidualnych, którzy nabywali akcje niektórych spółek należących do Skarbu Państwa w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego. Dowodem może być zachowanie akcji tych spółek. Większość z nich od miesięcy traci na wartości – komentuje Piotr Cieślak, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Reprezentacja akcjonariuszy mniejszościowych wezwała władze katowickiej spółki energetycznej do uzupełnienia informacji na temat listy spółek, które mają stać się przedmiotem potencjalnego aportu w zamian za emitowane 80 mln akcji. Taka lista powinna być już wskazana w momencie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Tauronu mającego podwyższyć kapitał o 400 mln zł.

Stowarzyszenie planuje udział w NWZW spółki zwołanym na dzień 9 listopada 2015 r. Zachęca także wszystkich akcjonariuszy mniejszościowego do aktywnego udziału w walnym zgromadzeniu, deklaruje także gotowość reprezentacji akcjonariuszy podczas obrad w roli ich pełnomocnika.

Elektroenergetyka
Mniejsza koncentracja na rynku prądu i większa liczba odmów przyłączeń do sieci
Elektroenergetyka
Elektroenergetyka zieleni się na giełdzie po doniesieniach o wydzieleniu węgla
Elektroenergetyka
Ukraina zaskoczyła. Wyprodukowała nadmiar prądu i wysłała do Polski
Elektroenergetyka
Enea podaje wyniki i przypomina o zawieszeniu NABE
Elektroenergetyka
Kolejny państwowy kontrakt-widmo. Tak się kończy kupowanie biomasy na pustyni