Przewodniczącą została Małgorzata Niezgoda, która była jednym z członków rady. Zajęła ona nieobsadzone od 22 lipca stanowisko, po rezygnacji Wojciecha Chmielewskiego. Został on podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Jeszcze w lipcu resort skarbu korzystając z zapisanych w statucie spółki uprawnień uzupełnił skład rady powołując na stanowisko członka nadzoru – Monikę Macewicz.

Natomiast w czwartek składu rady powołano Radosława Winiarskiego

Po czwartkowym posiedzeniu RN składa się z 9 członków. Oprócz Małgorzaty Niezgody jako przewodniczącej zasiadają w niej: Sławomir Brzeziński, Marian Gorynia, Wojciech Klimowicz, Monika Macewicz, Sandra Malinowska, Tadeusz Mikłosz, Rafał Szymański i Radosław Winiarski.