Towarowa Giełda Energii w MRC

Towarowa Giełda Energii uzyskała status członka europejskiego rynku Multi-Regional Coupling (MRC).

Publikacja: 04.08.2015 16:02

Towarowa Giełda Energii w MRC

Foto: Bloomberg

MRC to projekt integracji rynków spot energii elektrycznej w Europie, który funkcjonuje na obszarze o zapotrzebowaniu na energię elektryczną wynoszącym obecnie ok. 2800 TWh.

Dzienny obrót energią wynosi ok. 4 TWh o wartości ok. 150 mln euro.

– Nasze działania w zakresie aktywnego udziału w wewnętrznym europejskim rynku energii wynikają ze strategii rozwoju TGE jako wiarygodnej i profesjonalnej giełdy towarowej w Polsce oraz zapewnienia możliwości skutecznego działania TGE jako giełdy energii na rynku europejskim – wskazuje cytowany w komunikacie Ireneusz Łazor, prezes TGE.

– Po wejściu w życie tzw. Kodeksu Sieciowego – Rozporządzenia CACM w dniu 14 sierpnia br. będziemy działać w warunkach konkurencji między giełdami. Naszym celem jest powołanie TGE przez regulatora do pełnienia funkcji krajowego Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej – NEMO – dodaje.

Podpisanie umowy akcesyjnej Day-Ahead Operations Agreement przez TGE i zaakceptowanie przystąpienia przez Komitet Sterujący MRC to dla TGE formalny krok potwierdzający pełne członkostwo w rynku MRC, którego Giełda jest fizycznym uczestnikiem od lutego 2014 r. tj. od dnia jego powołania. Wynika to również z faktu prowadzenia Rynku Dnia Następnego w modelu PCR MC we współpracy z giełdą Nord Pool Spot na połączeniu kablowym SwePol Link ze Szwecją od 15 grudnia 2010 r.

Członkostwo w rynku MRC zapewnia TGE bezpośredni udział w zarządzaniu rozwojem oraz procesami i procedurami działania rynku w modelu PCR poprzez udział przedstawicieli w pracach Komitetu Sterującego i Grup Roboczych.

TGE, w uzgodnieniu oraz przy wsparciu ze strony Urzędu Regulacji Energetyki i PSE, podjęła decyzję o złożeniu deklaracji pełnego członkostwa w Projekcie PCR. Proces ten jest obecnie w toku. TGE, po podpisaniu niezbędnych umów, uzyska do końca br. pełny dostęp do aktywów, materiałów i dokumentacji będących wspólną własnością intelektualną stron Projektu PCR. Przy czym o skorzystaniu z uprawnień w zakresie pełnego członkostwa TGE w projekcie PCR oraz w rynku MRC, poprzez uzyskanie statusu giełdy-koordynatora procesów rynkowych i rezygnacji z usług innych giełd, wymaga jeszcze spełnienia konkretnych warunków technicznych. Proces ten zostanie sfinalizowany w drugiej połowie 2016 r.

Ponadto TGE wspólnie z PSE, LitGrid i Nord Pool Spot pracują obecnie nad uruchomieniem Rynku Dnia Następnego na połączeniu z Litwą, które jest przewidywane do uruchomienia w styczniu 2016 r. TGE uczestniczy również w procesie budowy rynku w modelu PCR na obszarze regionu Europy Centralno-Wschodniej (CEE), przewidywanego do uruchomienia na przełomie 2017 i 2018 roku.

MRC to projekt integracji rynków spot energii elektrycznej w Europie, który funkcjonuje na obszarze o zapotrzebowaniu na energię elektryczną wynoszącym obecnie ok. 2800 TWh.

Dzienny obrót energią wynosi ok. 4 TWh o wartości ok. 150 mln euro.

Pozostało 91% artykułu
Elektroenergetyka
Ukraina zaskoczyła. Wyprodukowała nadmiar prądu i wysłała do Polski
Elektroenergetyka
Enea podaje wyniki i przypomina o zawieszeniu NABE
Elektroenergetyka
Kolejny państwowy kontrakt-widmo. Tak się kończy kupowanie biomasy na pustyni
Elektroenergetyka
Straty Ukrainy po największym rosyjskim ataku na obiekty energetyczne
Elektroenergetyka
Enea po Orlenie. Kolejny kontrakt-widmo, tym razem na biomasę