Pierwotna oferta złożona przez Grupę Altum odnosiła się do 60 proc. udziałów w ECB Wytwarzanie za cenę sprzedaży w wysokości 19 mln zł, natomiast zarząd EC Będzin w toku negocjacji, i po analizie rozważanej transakcji, złożył wniosek do rady nadzorczej o zgodę na zbycie udziałów reprezentujących 51 proc. kapitału zakładowego w ECB Wytwarzanie.

Łączna kwota transakcji jest proporcjonalnie niższa i wynosi prawie 16,2 mln zł. Grupa Altum otrzymała 12 grudnia 2023 r. bezwarunkową zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad ECB Wytwarzanie.