EC Będzin znów na fali i szykuje się do dużej inwestycji

Papiery firmy z Będzina ponownie zyskały duże zainteresowanie prywatnych inwestorów. Na kończącej miesiąc sesji 29 września, firma zyskiwała blisko 29 proc. Spółka podała także, że zmienia sposób zakupu surowca dla siebie i spółek zależnych. Atrakcyjność akcji mogła podbić jednak informacja o planie nowej inwestycji.

Publikacja: 29.09.2023 19:55

EC Będzin szykuje się do dużej inwestycji

EC Będzin szykuje się do dużej inwestycji

Foto: wikimedia/ Charlie89

Na koniec piątkowej sesji, za jedną akcję spółki należało płacić 57 zł czyli ponad 20 proc. niż dzień wcześniej. Obroty osiągnęły poziom widziany ostatnio miesiąc temu.

Zmiana polityki zakupu węgla 

W cieniu kolejnego wzrostu akcji EC Będzin, spółka przechodzi reorganizację sposobu zakupu węgla. Zarząd EC Będzin SA podjął uchwałę, że wszelkie zakupy surowców energetycznych, w tym węgla energetycznego, od podmiotów zewnętrznych, realizowane na potrzeby działalności EC Będzin oraz podmiotów zależnych (spółek Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o. oraz EC Nowy Będzin sp. z o.o.), dokonywane będą przez EC Będzin SA. „Zgodnie z uchwałą zarządu, dalsza sprzedaż surowców energetycznych, w tym węgla energetycznego przez EC Będzin SA na rzecz spółek zależnych dokonywana będzie na warunkach rynkowych, a ustalane dla takiej wewnątrzgrupowej sprzedaży, ceny sprzedaży podlegać będą badaniu cen transferowych” – informuje firma.

Czytaj więcej

Raport KNF o EC Będzin nie rozwiał wątpliwości wokół zagadkowego skoku cen akcji

Firma wskazuje także, że zawarła porozumienie transakcyjne z ze swoją spółką zależną Elektrociepłownią Będzin, dotyczące sprzedaży i dostawy węgla na rzecz Elektrociepłowni Będzin. Dostawy mają być realizowane w okresie od 20 października 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. Strony ustaliły cenny netto, po których dokonywana będzie sprzedaż węgla. EC Będzin SA szacuje, że wartość przychodów z tytułu dostaw węgla dokonywanych na podstawie tegoż porozumienia transakcyjnego w 2023 r. wyniesie ok. 33,6 mln zł [netto], a z tytułu dostaw węgla w 2024 r. – ok. 134,4 mln zł [netto]. Kwoty te będą jednocześnie stanowiły koszt dla Elektrociepłowni Będzin. Szacowana marża z tytułu dostaw węgla dokonywanych do końca 2023 r. to ok. 6,5 mln zł, a z tytułu dostaw węgla dokonywanych w 2024 r. – ok. 21,2 mln zł.

Nowa inwestycja 

To, co jednak mogło przykuć największą uwagę inwestorów to plany nowej elektrociepłowni. Chodzi o budowę bloku energetycznego w wysokosprawnej kogeneracji opalanego paliwami alternatywnymi Obecnie, łączne zakładane nakłady inwestycyjne na ten projekt wynoszą 686 mln zł. Spółka zależna, EC Nowy Będzin sp. z o.o., stara się o uzyskanie wsparcia finansowego od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Spółka zależna ubiega się o pożyczkę w kwocie 200 mln zł oraz dotację w wysokości około 72 mln zł. Wcześniej firma starała się o pożyczkę w kwocie 400 mln zł, jednak NFOŚiGW 23 marca 2023 r. wskazał na konieczność obniżenia tej kwoty do 200 mln zł. Ostateczna kwota pożyczki jest przedmiotem dalszych negocjacji z NFOŚiGW.

Czytaj więcej

EC Będzin znów rośnie, a KNF wciąż bada sprawę

Zgodnie z obecnymi założeniami, pozostałe nakłady inwestycyjne zostaną pokryte wkładem własnym ok. 103,8 mln zł oraz kredytem komercyjnym rzędu ok. 310,5 mln zł. "Zarząd spółki zależnej wskazuje, że podane powyżej źródła finansowania mogą podlegać dalszym modyfikacjom, w szczególności możliwe są przesunięcia kwotowe w zakresie oprocentowanych źródeł finansowania dłużnego: pożyczki, kredyty, w przypadku których spółka zależna będzie dążyć do wyboru jak najbardziej korzystnego finansowania." - czytamy w komunikacie. 

Zarząd spółki zależnej wskazuje również, że zamierza w najbliższym czasie dokonać weryfikacji przyjętych założeń w zakresie kosztów Inwestycji i sposobu ich finansowania, jak również przyjrzeć się alternatywnym źródłom finansowania Inwestycji jak możliwości uzyskania finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Na koniec piątkowej sesji, za jedną akcję spółki należało płacić 57 zł czyli ponad 20 proc. niż dzień wcześniej. Obroty osiągnęły poziom widziany ostatnio miesiąc temu.

Zmiana polityki zakupu węgla 

Pozostało 95% artykułu
Ciepło
Wzmaga się awantura o pompy ciepła. Firmy opuszczają stowarzyszenie, resort wyjaśnia
Ciepło
UOKiK wytropił nieprawidłowości na rynku pomp ciepła. Ich kontrola budzi emocje
Ciepło
Normy jakości dla pomp ciepła łapią opóźnienie
Ciepło
Rusza program, który ma zazielenić ciepłownictwo. Na początek 2 mld złotych
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Ciepło
W lipcu rząd przedstawi harmonogram wyłączeń bloków węglowych
Ciepło
Najnowocześniejszy blok węglowy w Elektrowni Jaworzno zdał testy operatora