Raport KNF o EC Będzin nie rozwiał wątpliwości wokół zagadkowego skoku cen akcji

Wykazywana przez Grupę Altum determinacja w kupnie akcji, w połączeniu z bardzo małą liczbą akcji znajdujących się w wolnym obrocie, spowodowała gwałtowny wzrost kursu ECB, a to z kolei przyciągnęło uwagę innych inwestorów - tłumaczy rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego.

Publikacja: 19.09.2023 14:01

Raport KNF o EC Będzin nie rozwiał wątpliwości wokół zagadkowego skoku cen akcji

Foto: Adobe Stock

W raporcie KNF czytamy, że wszczęte 23 czerwca 2023 r. postępowanie wyjaśniające dotyczące potencjalnego złamania zakazu ujawniania lub wykorzystania informacji poufnej nie wykazało naruszeń art. 14 lit. a Rozporządzenia MAR tj. złamania zakazu wykorzystania informacji poufnych. Wykazało zaś, że mogło dojść do naruszenia art. 14 lit. c rozporządzenia MAR tj. złamania zakazu ujawniania informacji poufnych, opublikowanych raportami giełdowymi 6 i 24 kwietnia. Oba dotyczyły ewentualnego procesu restrukturyzacji zobowiązań spółki. W związku z tym nieprawidłowościami, 18 września 2023 r., Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 180 ustawy o obrocie instrumentami finansowym.

Jeśli prokuratura dopatrzy się możliwych nieprawidłowości, o których pisze we wniosku do Prokuratury KNF, to jak tłumaczy nam Jacek Barszczewski, kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 14 lit. c rozporządzenia 596/2014, ujawnia informację poufną, podlega grzywnie do 2 mln zł albo karze pozbawienia wolności do lat 4 albo obu tym karom łącznie.

Czytaj więcej

EC Będzin na celowniku KNF. Jest wniosek do prokuratury

Jak wraca uwagę Daniel Kostecki główny analityk Rynków CMC Markets Polska, raport KNF rozwiewa tylko część wątpliwości wokół skokowego wzrostu wartości akcji EC Będzin. – Treść raportu może wydawać się wewnętrznie sprzeczna. Z jednej strony czytamy, że w ramach postępowania wyjaśniającego nie wykazano naruszeń art. 14 lit. a rozporządzenia MAR, a więc złamania zakazu wykorzystania informacji poufnych. Po czym w następnym zdaniu KNF stwierdza, że doszło jednak do złamania zakazu ujawniania informacji poufnych w dwóch kwietniowych raportach. To bardzo wyjątkowa sytuacja. Być może KNF chce powiedzieć, że zrobiła wszystko co mogła, a jeśli były nieprawidłowości to niech przyjrzy się im już Prokuratora – mówi.

Wskazuje, że KNF dostrzega najbardziej zagadkową kwestię, a więc determinację firmy Altum, która kupowała akcje firmy EC Będzin niemal po każdej cenie. – Jednak KNF nie dostrzegła manipulowania w informacjach rynkowych Grupy Altum, która nabywała akcje EC Będzina. W raporcie KNF czytamy, że determinacja tego akcjonariusza do zwiększenia zaangażowania w spółce doprowadziła do gwałtownego wzrostu kursu akcji w czerwcu 2023 r. – mówi. KNF nie odpowiada jednak na kluczowe pytanie, co stało za tą determinacją i co z niej wynikało. – To być może zbada Prokuratura. Grupa Altum kupowała akcje EC Będzin praktycznie po każdej cenie. Z jakiego powodu? Na to pytanie KNF nie udziela odpowiedzi. Być może zarząd spółki Altum miał właśnie dostęp do informacji niejawnych lub wiedział, że może dojść do wrogiego przejęcia w spółce – mówi nasz rozmówca. Co do samej spółki, ta zapewne dostanie pouczenie od KNF, a dalsze czynności sprawdzające weźmie na siebie już Prokuratura.

Jednak zdaniem rzecznika KNF i to zostało wyjaśnione w raporcie. „Czerwcowe silne wybicie kursu [wzrosty sięgające nawet kilkaset proc. – red.] było konsekwencją chęci zwiększenia stanu posiadania przed walnym zgromadzeniem spółki ECB zaplanowanym na 28 czerwca 2023 r. przez Grupę Altum” – tłumaczy Barszczewski. Jak podkreśla nam rzecznik, wykazywana przez Grupę Altum determinacja w kupnie akcji, w połączeniu z bardzo małą liczbą akcji znajdujących się w wolnym obrocie (Free Float wynosił około 8 proc.), „spowodowała gwałtowny wzrost rynkowego kursu ECB, a to z kolei przyciągnęło uwagę innych inwestorów, którzy masowo rozpoczęli handel akcjami Spółki” Kurs giełdowy ECB urósł od 2 do 7 czerwca 2023 r. o 149 proc, z poziomu 7,40 zł do poziomu 18,40 zł. „W powyższym scenariuszu wartość każdej akcji pozostającej poza kręgiem głównych akcjonariuszy była „na wagę złota” - tłumaczy nam rzecznik.

Stanowisko EC Będzin

W późnych godzinach popołudniowych zarząd spółki ustosunkował się do raportu KNF oraz naszych pytań. Zarząd podkreśla, że Komisja nie stwierdziła jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie ujawnienia czy wykorzystania informacji poufnej w kontekście Umowy o Zachowaniu Poufności (NDA) zawartej przez spółkę z Orlen Synthos Green Energy dot. ew. rozmów dotyczących możliwej lokalizacji dla budowy małych reaktorów jądrowych na terenie firmy EC Będzin. „Analiza przeprowadzona przez UKNF wykazała, że prowadzone rozmowy miały wyłącznie charakter roboczy oraz wstępny. Umowa NDA została zawarta z myślą o ochronie informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W trakcie rozmów ze strony OSGE nie zostały złożone żadne wiążące deklaracje co do przyszłej współpracy. Decyzja o kontynuacji dialogu miała od samego początku nastąpić po analizie wyników badań przeprowadzonych przez OSGE.” – zapewnia spółka, która podkreśla, że obecny Zarząd EC Będzin, którego członkami są Marcin Chodkowski, prezes oraz dr hab. Barbara Piontek, prof. nadzw. wiceprezes ds. rozwoju, przyjmuje i w pełni zgadza się z powyższymi ustaleniami.

EC Będzin odcina się od poprzedniego zarządu

Odnośnie do wątku KNF dotyczącego zidentyfikowanych przez Komisję przypadków potencjalnego ujawnienia informacji poufnych z kwietnia br., spółka informuje, że ustalenia KNF nie dotyczą działalności obecnego zarządu. Należy jednak pamiętać, że obecny prezes Chodkowski był od początku tego roku członkiem rady nadzorczej. Prezes Chodkowski jest związany ze spółką od stycznia 2023 r. Od stycznia do kwietnia 2023 r. pełnił obowiązki członka rady nadzorczej. Od maja 2023 r. został powołany na stanowisko wiceprezesa ds. korporacyjnych.

„Wydaje się, że nie mogą mieć również związku z działalnością naszego głównego akcjonariusza tj. spółki Grupa Altum Sp. z o. o., która od 29 marca tego roku stała się jednym z Obligatariuszy i jako uczestnik procesu negocjacyjnego miała pełne prawo do otrzymywania informacji objętych wskazanymi przez KNF raportami bieżącymi.” – informuje spółka. Zarząd informuje także, że posiada wiedzy na temat ustaleń UKNF ani działań podejmowanych przez poprzedni Zarząd w kontekście tego wątku wspomnianego Komunikatu KNF.

W odniesieniu do kwietniowych raportów giełdowych wokół, których KNF ma wątpliwości, EC Będzin wyjaśnia, że w zakresie zmiany warunków emisji obligacji, finalnie osiągnięto porozumienie ze wszystkimi obligatariuszami, o czym spółka informowała. „Ponadto, wg. stanu na dzień dzisiejszy, z uwagi na poprawę kondycji finansowej EC Będzin w bieżącym roku, wszelkie wyemitowane przez spółę obligację zostały wykupione przed terminem wymagalności, o czym Spóła również informowała stosownym komunikatem.” – tłumaczy firma.

Przypomnijmy, że sam EC Będzin złożył także wniosek do Prokuratury o zbadanie manipulowaniem kursu spółki. Z informacji uzyskanych ze spółki wynika, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie podjęła czynności wyjaśniające, w ramach których m.in. przesłuchano Marcina Chodkowskiego – prezesa EC Będzin jako zawiadamiającego o przestępstwie. „Cenimy sobie transparentność i dążymy do tego, by wszystkie działania naszej spółki były prowadzone z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującym prawem.

Czekamy na oficjalne stanowisko Prokuratury w tej sprawie. Do tego czasu prosimy o zachowanie ostrożności w interpretacji wszelkich informacji oraz o cierpliwość. Zobowiązujemy się poinformować opinie publiczną o wszelkich nowych ustaleniach, jak tylko zostaną one oficjalnie potwierdzone.” – informuje nas spółka.

W raporcie KNF czytamy, że wszczęte 23 czerwca 2023 r. postępowanie wyjaśniające dotyczące potencjalnego złamania zakazu ujawniania lub wykorzystania informacji poufnej nie wykazało naruszeń art. 14 lit. a Rozporządzenia MAR tj. złamania zakazu wykorzystania informacji poufnych. Wykazało zaś, że mogło dojść do naruszenia art. 14 lit. c rozporządzenia MAR tj. złamania zakazu ujawniania informacji poufnych, opublikowanych raportami giełdowymi 6 i 24 kwietnia. Oba dotyczyły ewentualnego procesu restrukturyzacji zobowiązań spółki. W związku z tym nieprawidłowościami, 18 września 2023 r., Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 180 ustawy o obrocie instrumentami finansowym.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Ciepło
Rusza program, który ma zazielenić ciepłownictwo. Na początek 2 mld złotych
Ciepło
W lipcu rząd przedstawi harmonogram wyłączeń bloków węglowych
Ciepło
Najnowocześniejszy blok węglowy w Elektrowni Jaworzno zdał testy operatora
Ciepło
CEZ chce pozbyć się ciepłowni na Śląsku i w Małopolsce. Polski jednak nie opuści
Ciepło
Ciepłownie nie dostają rekompensat za mrożenie cen ciepła