Kolejne dodatki ciepłownicze znane tylko w założeniach

Rada Ministrów przyjęła założenia projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Publikacja: 16.08.2022 19:12

Kolejne dodatki ciepłownicze znane tylko w założeniach

Foto: Adobe Stock

Chodzi o dodatki ciepłownicze dla odbiorców opalających domy innym źródłem niż węgiel. Państwo zrekompensuje także koszty związane z ograniczeniem skali podwyżek ciepła systemowego i ciepłej wody. To jednak wciąż tylko założenia, a nie sam projekt, na który musi jeszcze poczekać kilkanaście dni.

Rząd po wprowadzeniu dodatku węglowego, proponuje kolejne rozwiązania, których celem jest wsparcie Polaków w pokryciu części kosztów związanych ze wzrostem cen na rynkach paliw i energii – w tym kosztów ogrzewania. Chodzi o ograniczenie wzrostu cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej poprzez wprowadzenie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Natomiast Polacy ogrzewający swoje domy m.in. gazem LPG, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym czy olejem opałowym, otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w postaci dodatku. Gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG, olejem opałowym, otrzymają wsparcie finansowe w ramach jednorazowego dodatku. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dla gospodarstwa domowego będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Czytaj więcej

Dodatek węglowy dla wszystkich? Senat chce rozszerzyć zakres wsparcia

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy,

1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym, 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Ma zostać także ograniczony wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej – m.in. szpitali czy szkół. Chodzi o pokrycie części kosztów odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw energetycznych, które prowadzącą działalność w zakresie wytwarzania ciepła, przez tzw. rekompensaty. – Nowe rozwiązanie wprowadza mechanizm, który polegać będzie na ustaleniu przez wytwórcę ciepła określonego poziomu średnich cen dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej – czytamy w uzasadnieniu.

Średnia cena z rekompensatą zostanie ustalona na poziomie150,95 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego na podstawie gazu ziemnego lub oleju opałowego; 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach. Przedsiębiorstwom wytwarzającym ciepło i stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej, będzie przysługiwała tzw. rekompensata. Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany będzie jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Wysokość dodatku pokryje 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania na sezon.

Wniosek o dodatek będzie można złożyć do 30 listopada 2022 r. Gmina na rozpatrzenie wniosku oraz wypłatę dodatku będzie miała maksymalnie miesiąc. Wsparcie będzie obowiązywało na cały sezon grzewczy, tj. od października 2022 r. do kwietnia 2023 r.

To jednak póki co tylko założenia bez projektu ustawy. Ta musi jeszcze być przyjęty przez rząd i trafić do Parlamentu co ma stać się we wrześniu.

Chodzi o dodatki ciepłownicze dla odbiorców opalających domy innym źródłem niż węgiel. Państwo zrekompensuje także koszty związane z ograniczeniem skali podwyżek ciepła systemowego i ciepłej wody. To jednak wciąż tylko założenia, a nie sam projekt, na który musi jeszcze poczekać kilkanaście dni.

Rząd po wprowadzeniu dodatku węglowego, proponuje kolejne rozwiązania, których celem jest wsparcie Polaków w pokryciu części kosztów związanych ze wzrostem cen na rynkach paliw i energii – w tym kosztów ogrzewania. Chodzi o ograniczenie wzrostu cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej poprzez wprowadzenie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Natomiast Polacy ogrzewający swoje domy m.in. gazem LPG, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym czy olejem opałowym, otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w postaci dodatku. Gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG, olejem opałowym, otrzymają wsparcie finansowe w ramach jednorazowego dodatku. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dla gospodarstwa domowego będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Ciepło
Raport KNF o EC Będzin nie rozwiał wątpliwości wokół zagadkowego skoku cen akcji
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Ciepło
EC Będzin na celowniku KNF. Jest wniosek do prokuratury
Ciepło
Ciepło w naszych kaloryferach może być droższe
Ciepło
Pozorna stabilizacja na rynku ciepła. Jego cena wciąż pozostaje niewiadomą
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Ciepło
Jest zgoda spółek. Elektrownie węglowe przechodzą pod nadzór państwa
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej