Największy wpływ na znaczące pogorszenie wyników miała strata netto Elektrociepłowni Zielona Góra, gdzie odnotowano niższe przychody z tytułu rekompensat za przedwcześnie rozwiązane kontrakty długoterminowe tzw. KDT. W pierwszym półroczu – jak podano – przychody z KDT były ujemne i wyniosły prawie 83,7 mln zł w porównaniu do minus 29,3 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej. Grupa wyjaśnia, że jest to efekt istotnego wzrostu prognozowanych cen energii w kolejnych latach.
W okresie styczeń-czerwiec EC Zielona Góra wygenerowała prawie 198 mln zł przychodów podczas gdy rok wcześniej było to blisko 228 mln zł. Jej strata operacyjna sięgnęła 44,3 mln zł (wobec 37 mln zł zysku operacyjnego w pierwszym półroczu 2017 r.), a strata netto przekroczyła 35,1 mln zł (wynik był o 65 mln zł niższy wobec tego z analogicznego okresu ub.r.).
Wyniki spółki Kogeneracja też się pogorszyły, ale dynamika spadku nie była tak duża. Spółka zanotowała 322 mln zł obrotów (wobec 335,5 mln zł w pierwszym półroczu 2017 r.), ponad 62,3 mln zł zysku operacyjnego (wobec prawie 70 mln zł rok wcześniej) i 16,1 mln zł zysku netto (wobec 75,9 mln zł).