Wiadomo, ile zapłacimy za prąd. Są założenia do ustawy

W projektowanej ustawie o bonie energetycznym mają się znaleźć przepisy, na mocy których w II połowie 2024 r. będzie obowiązywać maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw w wysokości 500 zł za MWh. To mniej niż obecna taryfa na energię, która wynosi obecnie 739 zł. Obecna, mrożona cena to 412 zł.

Publikacja: 16.04.2024 21:20

Wiadomo, ile zapłacimy za prąd. Są założenia do ustawy

Foto: Adobe Stock

We wtorek na wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia projektowanej ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nad projektem pracuje resort klimatu i środowiska. Pod obrady Rady Ministrów projektowane przepisy mają trafić w II kw. 2024 r. Rząd chce zakończyć cały proces legislacyjny jeszcze w tym miesięcy.

Cena maksymalna prądu

W projekcie ustawy zawarto przepisy przedłużające obowiązywanie ceny maksymalnej za energie elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych. Cena ta obowiązywać będzie w drugiej połowie 2024 r. i ma być ustalona na poziomie 500 zł/MWh. - Za stosowanie ceny maksymalnej, przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty - czytamy w wykazie.

Czytaj więcej

Resortowi klimatu ucieka czas na mrożenie cen prądu, a rządowe zakładki znikają

Obecnie obowiązująca cena mroźna energii elektrycznej dla gospodarstw domowych to 412 zł netto - bez VAT i akcyzy - za 1 MWh w przypadku odbiorców, którzy nie przekraczają wyznaczonych limitów (wynoszą w zależności od liczby dzieci oraz tego, czy w gospodarstwie znajdują się osoby niepełnosprawne ewentualnie czy odbiorca prowadzi gospodarstwo rolne połowę z od 1,5 MWh do 2 MWh).

Bon energetyczny i wsparcie dla grzejących się prądem

W proponowanym brzmieniu przepisów ustawy narzędzie chroniące najuboższych, a więc bon energetyczny będzie świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których dochody nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Beneficjentami bonu energetycznego będą nie tylko gospodarstwa domowe o niskich dochodach, ale również "odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej oraz te domostwa, które dziś z uwagi na nadmetraż przypadający na osobę w zamieszkiwanym lokalu, zostały wykluczone z przyznania dodatku mieszkaniowego". Ma to dotyczyć w szczególności odbiorców wrażliwych energii elektrycznej samotnie zamieszkujących domy jednorodzinne w małych miejscowościach i na wsiach, w trudnej sytuacji materialnej.

Czytaj więcej

Bon energetyczny i korzystniejszy system rozliczeń prosumentów będą na dniach

-Przyjęte kryteria dochodowe bonu energetycznego pozwolą w drugiej połowie 2024 roku objąć wsparciem różne grupy beneficjentów, którzy z różnych przyczyn mają trudności w pokrywaniu rachunków za energię elektryczną. Jak w przypadku dodatku osłonowego, bonem energetycznym zostaną objęci emeryci ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury czy emeryci i renciści ze świadczeniem równym najniższej emeryturze - czytamy na stronach rządowych.

Podwyższonym wsparciem mają zostać objęci także ci obywatele, którzy korzystają ze źródeł ogrzewania, zasilanych energią elektryczną, jak np. pompy ciepła czy piece akumulacyjne.

Bon w założeniu miał objąć ok. 3,5 mln gospodarstw domowych.

Taryfy na prąd do końca 2025 roku

W projektowanej ustawie mają się znaleźć przepisy, na mocy których dojdzie do zmiany w taryfach obrotu energią elektryczną. Jak wyjaśniono, będzie to możliwe ze względu na stabilizację sytuacji na rynku i znaczne obniżenie cen energii notowanych na Towarowej Giełdzie Energii.

Czytaj więcej

O ile wzrosną ceny prądu? Są pierwsze analizy

-Projektowane przepisy nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek przedłożenia do zatwierdzenia Prezesowi URE zmiany taryfy z okresem jej obowiązywania nie krótszym niż do dnia 31 grudnia 2025 r. Zakładanym efektem będzie obniżenie poziomu cen energii elektrycznej obowiązujących w taryfach dla gospodarstw domowych- czytamy.

Taryfy na gaz do końca tego roku

W projekcie mają zostać również zawarte przepisy dotyczące cen gazu. - Projektowane zmiany zakładają zmianę ceny maksymalnej paliw gazowych do poziomu taryfy dla paliw gazowych zatwierdzonej dla przedsiębiorstwa energetycznego- napisano.

Planowana jest także modyfikacja systemu rekompensat dla sprzedawców paliw gazowych "stosujących cenę maksymalną dla odbiorców końcowych objętych taryfą".

Czytaj więcej

Bon energetyczny zastąpi mrożenie cen energii? Jest propozycja

W wykazie podano również o zmianie terminów dla przedsiębiorstw energetycznych, które wynikają z przedłużenia dodatkowej ochrony dla niektórych odbiorców paliw gazowych do 31 grudnia 2024 r.

- Projektowana zmiana przepisów zakłada przedłużenie działania mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła do 30 czerwca 2025 r., co stanowi powielenie rozwiązania już zastosowanego w ustawie z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła- napisano.

Dodano, że projektowana regulacja ma na celu utrzymanie wsparcia dla gospodarstw domowych oraz podmiotów użyteczności publicznej przez "pokrycie części należności odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw energetycznych", zajmujących się wytwarzaniem ciepła.

We wtorek na wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia projektowanej ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nad projektem pracuje resort klimatu i środowiska. Pod obrady Rady Ministrów projektowane przepisy mają trafić w II kw. 2024 r. Rząd chce zakończyć cały proces legislacyjny jeszcze w tym miesięcy.

Cena maksymalna prądu

Pozostało 93% artykułu
Ceny Energii
Nowe taryfy na prąd mogą zachwiać giełdowym optymizmem
Ceny Energii
Za prąd zapłacimy ponad 200 zł więcej do końca roku. Parlament zdecydował
Ceny Energii
Prądowa pułapka na wybory prezydenckie. Polityczny kontekst mrożenia cen energii
Ceny Energii
O ile więcej zapłacimy za energię? Znamy kwoty
Ceny Energii
Sejm przyjął ustawę o mrożeniu cen energii. Wiadomo ile zapłacimy za gaz i prąd
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy