Warunki obniżki cen prądu mogą naruszać przepisy o ochronie danych osobowych

Obniżka cen energii o 12 proc. może naruszać przepisy o ochronie danych osobowych – dowiedziała się „Rzeczpospolita”. Swoje zastrzeżenia miał przedłożyć m.in. do Ministerstwa Klimatu i Środowiska Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Publikacja: 06.10.2023 15:37

Obniżka cen energii o 12 proc. może naruszać przepisy o ochronie danych osobowych

Obniżka cen energii o 12 proc. może naruszać przepisy o ochronie danych osobowych

Foto: Adobe Stock

Zastrzeżenia departamentu orzecznictwa i legislacji UODO dotyczą noweli rozporządzenia ws. szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Zgodnie z nowymi przepisami sprzedawcy energii elektrycznej w rozliczeniach za 2023 r., z odbiorcami w gospodarstwach domowych mają obniżyć kwotę należności o 12 proc. Opublikowana przez prezesa URE średnia cena energii w taryfie G11 na 2022 r. wynosi 414 zł za MWh. Ta stawka obowiązuje także i w tym roku. Przeciętne zużycie gospodarstwa domowego to ok. 2 MWh rocznie. Dzięki rozporządzeniu, maksymalna obniżka należności może wynieść 125 zł za cały rok licząc od początku 2023 r.

Rozporządzenie obniżające rachunki za prąd

Jednak zgodnie z rozporządzeniem, aby otrzymać wspominaną obniżkę należy spełnić jeden z warunków. Są nimi to zmniejszenie o 5 proc. zużycia energii przez dane gospodarstwo w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy w trzech pierwszych kwartałach 2023 r., bycie prosumentem, złożenie oświadczenia o tym, że jest się tzw. odbiorcą uprawnionym do zamrożonych cen w ramach wyższego niż podstawowy limitu zużycia, potwierdzenie poprawności swoich danych znajdujących się w posiadaniu sprzedawcy prądu, wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji, w tym faktur VAT drogą elektroniczną, zgoda na otrzymywanie od sprzedawcy informacji o produktach i usługach świadczonych przez niego. W przypadku spełnienia przez odbiorcę energii jednego ze wskazanych w projekcie warunków, rozliczenie obniżki ma nastąpić "bez zbędnej zwłoki", nie później niż na ostatniej fakturze za 2023 r. Oznacza to, że nasza ostatnia faktura za prąd zużyty w 2023 r. będzie pomniejszona o ok. 125 zł.

Czytaj więcej

Ustawa poległa, więc rząd chce obniżyć rachunki za prąd rozporządzeniem

"Warunki można uznać za nieważne"

Jednak z pisma UODO do którego dotarliśmy, a skierowanego do Konfederacji Lewiatan, które trafiło także na biurko minister klimatu i środowiska Anny Moskwy wynika, że zastrzeżenia UODO budzą ostatnie warunki obniżki ujęte w rozporządzeniu.

Urząd zgłosił swoje zastrzeżenia powołując się na rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 2016 r. dot. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwaną też RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Przedstawicielka urzędu podkreśla w piśmie, że cechą zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jej autonomiczność, dobrowolność, a także możliwość swobodnego odwołania w każdym czasie bez negatywnych konsekwencji. „Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.” – czytamy w liście. 

Dalej czytamy, że do zapewnienia dobrowolności, zgoda nie powinna stanowić ważnej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, zwłaszcza, że istnieje nierównowaga między administratorem danych a klientem. „Dlatego jest mało prawdopodobne, by w tej konkretnej sytuacji zgodę wyrażono dobrowolnie we wszystkich przypadkach” – podkreślono w liście w związku z warunkami obniżki cen prądu.

Czytaj więcej

Ceny prądu dla biznesu mogą być wyższe. Rynek wrażliwy na zaburzenia

Zgody nie uważa się bowiem za dobrowolną, jeżeli nie można jej wyrazić z osobna na różne operacje przetwarzania danych osobowych, mimo że w danym przypadku byłoby to stosowne, lub jeżeli od zgody uzależnione jest wykonanie umowy - w tym świadczenie usługi - niezależnie, że do jej wykonania zgoda nie jest niezbędna. „Jeżeli zgoda nie spełnia warunków określonych w przepisach o ochronie danych osobowych jest nieważna, a administrator jest narażony na postawienie zarzutu naruszenia tych przepisów” – mówi wprost prezes urzędu odwołują się do treści rozporządzenia.

Jak czytamy dalej w piśmie, ustawodawca powinien tak konstruować przepisy, aby uwzględniać także wymogi wynikające z innych aktów prawa, na co wielokrotnie UODO zwracało uwagę projektodawcom. „Organ nadzorczy wielokrotnie wskazywał w korespondencji z Ministerstwem Klimatu i Środowiska dotyczącej zmian w ustawie Prawo energetyczne na ryzyka przyjmowania określonych rozwiązań, w szczególności w przypadku budowania rejestrów publicznych.” – czytamy dalej.

Co może zrobić UODO w tej sprawie? Poza opiniowaniem niewiele. Urząd nie posiada inicjatywy ustawodawczej i nie może podjąć działań legislacyjnych w tej sprawie. „Ekspercka rola urzędu w rekomendowaniu rozwiązań uwzględniających europejskie przepisy o ochronie danych osobowych przy budowaniu określonych norm prawnych może być tylko wówczas realizowana, jeśli nie będzie pomijany w procesie ich tworzenia” – podkreśla urząd  i odsyła do resortu, które było autorem rozporządzenia.

O stanowisko zapytaliśmy MKiŚ i jak tylko zostanie ono nam przekazane, opublikujemy je.

Zastrzeżenia departamentu orzecznictwa i legislacji UODO dotyczą noweli rozporządzenia ws. szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Zgodnie z nowymi przepisami sprzedawcy energii elektrycznej w rozliczeniach za 2023 r., z odbiorcami w gospodarstwach domowych mają obniżyć kwotę należności o 12 proc. Opublikowana przez prezesa URE średnia cena energii w taryfie G11 na 2022 r. wynosi 414 zł za MWh. Ta stawka obowiązuje także i w tym roku. Przeciętne zużycie gospodarstwa domowego to ok. 2 MWh rocznie. Dzięki rozporządzeniu, maksymalna obniżka należności może wynieść 125 zł za cały rok licząc od początku 2023 r.

Pozostało 88% artykułu
Ceny Energii
Prezes UOKiK uderza w ustawę o mrożeniu cen energii
Ceny Energii
Mrożenie cen energii droższe niż szacowano. Są kolejne uwagi do projektu
Ceny Energii
Spółki bez rekompensat? Kurs Taurona spada, a inne resorty krytykują projekt
Ceny Energii
Ministra Hennig-Kloska: Bon energetyczny ma złagodzić podwyżkę ceny prądu
Ceny Energii
Nowe taryfy na prąd to „wejście do kasyna i niepewność". Niepokój sprzedawców