Handel prądem spada, cena rośnie

Listopad był kolejnym miesiącem ze spadkiem obrotów energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii. Łączne obroty energią elektryczną zmalały rok do roku o 60,8 proc. Mimo likwidacji obliga giełdowego w handlu energią elektryczną, cena energii na TGE rośnie na rynku dnia następnego, a nie spada.

Publikacja: 05.12.2022 12:39

Handel prądem spada, cena rośnie

Foto: Adobe Stock

Cena energii i gazu rośnie

Wielkość obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w listopadzie 2022 r. 7 811 895 MWh, co oznacza spadek o 60,8 proc. w stosunku do listopada 2021 r. Średnia ważona cena na rynku dnia następnego ukształtowała się w listopadzie br. na poziomie 883,03 zł/MWh i jest to wzrost o 236,71 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na rynku terminowym z dostawą w 2023 r. (BASE_Y-23) wyniosła w listopadzie 2022 r. 1 018,55 zł/MWh, co stanowi spadek o 58,03 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w październiku.

Czytaj więcej

Morawiecki obiecuje, że węgla nie zabraknie: mamy klęskę urodzaju

Na rynku gazu ziemnego zawarto w listopadzie 2022 r. transakcje o wolumenie 15 473 495 MWh, co stanowi najlepszy wynik od stycznia br. oraz wzrost r/r o 42,0 proc. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu odnotowano najwyższy wolumen obrotu od grudnia 2021 r. i zarazem najwyższa ilość w listopadzie w historii tego rynku – 3 563 679 MWh. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na rynku dnia następnego ukształtowała się na poziomie 481,15 zł/MWh, co stanowi wzrost o 131,02 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na rynku terminowym cena kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w listopadzie br. 644,96 zł/MWh, czyli o 160,39 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w październiku 2022 r.

Prawa majątkowe także rosną

Wielkość obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w listopadzie 2022 r. na poziomie 1 787 671 MWh, co stanowi spadek r/r o 27,8 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 167,07 zł/MWh i jest to wzrost o 22,70 zł/MWh względem października br.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w listopadzie 2022 r. o 23,3 proc. r/r, do poziomu 7 783 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 152,77 zł/toe, co oznacza wzrost względem października br. o 67,28 zł/toe. Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w listopadzie 2022 r. 2 844 527 MWh, co stanowi wzrost o 20,0 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 7,18 zł/MWh i stanowi to wzrost o 1,58 zł/MWh w stosunku do października 2022 r.

Czytaj więcej

Czy zabraknie nam mocy do produkcji prądu? Zapasy węgla dadzą odpowiedź

Likwidacja obliga dla energii elektrycznej

W połowie listopada Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę nowelizującą Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii. M.in. znosi ona obowiązek sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie towarowej oraz zaostrza sankcje za manipulowanie rynkiem. „Zasadniczym celem ustawy jest zniesienie obowiązku sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej na giełdzie towarowej, tzw. "obliga giełdowego", (...) a także zaostrzenie odpowiedzialności administracyjnoprawnej oraz karnej za stosowanie przez przedsiębiorstwa energetyczne niedozwolonych praktyk polegających w szczególności na manipulacji rynkowej" - czytamy w uzasadnieniu do ustawy.

Tzw. obligo giełdowe oznacza obowiązek sprzedaży przez przedsiębiorstwa energetyczne wytworzonej energii elektrycznej na zinstytucjonalizowanym rynku - giełdzie towarowej.

Ceny Energii
Resortowi klimatu ucieka czas na mrożenie cen prądu, a rządowe zakładki znikają
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Ceny Energii
Ustawa o cenach energii bliżej przyjęcia przez rząd. Kto zapłaci za obniżenie taryf?
Ceny Energii
Trend spadkowy przełamany. Ceny energii elektrycznej na przyszły rok rosną
Ceny Energii
Kto odpowiada za braki rekompensat za mrożenie cen prądu?
Ceny Energii
Awantura o bon energetyczny. Poszło o przepisy projektu ustawy