Rekompensaty wkraczają na rządową ścieżkę

Założenia projektu rekompensat za rosnące ceny energii znalazły się wykazie prac legislacyjnych rządu. Projekt został zaakceptowany do dalszych prac rządowych pod dwóch miesiącach oczekiwania. Podano wreszcie oficjalnie elementy wsparcia najuboższych.

Publikacja: 16.10.2021 08:48

Wyjątkowo ciepła zima obniżyła ceny prądu na Litwie o 17 proc., choć kraj importuje 71 proc. potrzeb

Wyjątkowo ciepła zima obniżyła ceny prądu na Litwie o 17 proc., choć kraj importuje 71 proc. potrzebnej energii elektrycznej.

Foto: Bloomberg

Kogo obejmą rekompensaty?

Zgodnie z przedłożonymi założeniami, projekt nowelizacji prawa energetycznego, na mocy którego będą wypłacane rekompensaty zakłada zmiany definicji odbiorcy wrażliwego, poprzez znaczne poszerzenie kręgu osób kwalifikujących się jako odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej. Ze wsparcia państwa będą mogły zatem skorzystać grupy o najniższym dochodzie jak: emeryci, renciści, wielodzietne rodziny. Zaproponowano także zmiany w wysokości oraz procedury przyznawania dodatku energetycznego. Wzmocnieniu ma ulec ochrona odbiorców poprzez działania o charakterze niefinansowym.

Projekt zakłada także wprowadzenie zakazu wstrzymania dostaw w przypadku gdy odbiorca wrażliwy energii elektrycznej posiada zaległości w płatnościach w tzw. miesiącach zimowych. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej i paliw gazowych będzie mógł zwrócić się z wnioskiem do sprzedawcy o zastosowanie programu wsparcia wobec zaległych i bieżących należności. Ochroną przed wstrzymaniem dostaw energii elektrycznej zostaną objęte osoby pod opieką długoterminową w warunkach domowych, w związku z przewlekłą niewydolnością oddechową. Co istotne, zostanie wprowadzona definicja ubóstwa energetycznego o ogólnym i uniwersalnym charakterze, który da możliwość doprecyzowania i zawężania kryteriów definicji dla poszczególnych programów wsparcia lub redukcji ubóstwa w przyszłości, w zależności od celu ich zastosowania.

– Modyfikacja przepisów o dodatku energetycznym pozwoli na poszerzenie grupy beneficjentów tego rozwiązania oraz wzmocni ochronę odbiorców wrażliwych za sprawą wdrożenia mechanizmów niefinansowego wsparcia – czytamy w uzasadnieniu.

Kiedy będą rekompensaty?

Nowelizacja prawa energetycznego po przyjęciu przez Komitet Stały Rady Ministrów trafi do konsultacji publicznych i międzyresortowych. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to czwarty kwartał 2021 r. Rozwiązania szacowane są na 1 mld 500 mln zł. Obejmą prawie co piąte gospodarstwo domowe w Polsce. Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka mówił, że rekompensaty powinny obowiązywać od początku 2022 r.

Kogo obejmą rekompensaty?

Zgodnie z przedłożonymi założeniami, projekt nowelizacji prawa energetycznego, na mocy którego będą wypłacane rekompensaty zakłada zmiany definicji odbiorcy wrażliwego, poprzez znaczne poszerzenie kręgu osób kwalifikujących się jako odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej. Ze wsparcia państwa będą mogły zatem skorzystać grupy o najniższym dochodzie jak: emeryci, renciści, wielodzietne rodziny. Zaproponowano także zmiany w wysokości oraz procedury przyznawania dodatku energetycznego. Wzmocnieniu ma ulec ochrona odbiorców poprzez działania o charakterze niefinansowym.

Ceny Energii
Spółki energetyczne poniosą ciężar obniżki cen energii
Ceny Energii
Mrożenie cen energii popłaca. Spółki Skarbu Państwa zyskują, a miały dopłacać
Ceny Energii
Europa szykuje się do zimy. Jest lepiej niż przed rokiem
Ceny Energii
Rząd ma projekt mrożenia cen prądu. Moskwa: Są cztery scenariusze
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Ceny Energii
Bez interwencji czekają nas potężne podwyżki cen prądu
Ceny Energii
Ceny ciepła pójdą w górę? Odbiorcom można pomóc