Nowelizacja prawa energetycznego przygotowana przez ministerstwo klimatu i środowiska zakłada zmianę systemu wsparcia odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w oparciu o mechanizm zakotwiczony w polityce socjalnej. Będzie to możliwe m.in. poprzez rozszerzenie grupy beneficjentów dodatku energetycznego o osoby, którym przyznano zasiłek stały lub okresowy, co pozwoli na zwiększenie liczby beneficjentów do ok. 504 tys. gospodarstw domowych. Obecnie z takiej formy pomocy mogło skorzystać zaledwie ok. 47-78 tys.

Państwo będzie także pomagało spłacić i uregulować zaległe rachunki za energię i gaz. To przewidziane niefinansowe narzędzie wsparcia odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej oraz odbiorcy wrażliwego paliw gazowych. Odbiorcy ci zyskają możliwość złożenia wniosku o zastosowanie programu wsparcia wobec zaległych i bieżących należności za energię elektryczną albo paliwa gazowe lub świadczone usługi.