Tę informację, w dwóch niezależnych od siebie źródłach, potwierdziła nasza redakcja. Jako pierwszy o tej wizycie poinformował portal wnp.pl, ale informacja na stronie portalu zniknęła. Jak się dowiadujemy wizyta ma odbyć się w połowie przyszłego tygodnia. W spotkaniach podczas tej oficjalnej wizyty – które ma charakter rewizyty – poza najważniejszymi czynnikami rządowymi mają uczestniczyć także prezesi Polskiej Grupy Energetycznej, Wojciech Dąbrowski oraz prezes ZE PAK Piotr Woźny. PGE i ZE PAK rozmawiają z koreańską firmą KHNP, która ma dostarczyć technologię jądrową, o powołaniu wspólnego, polsko – koreańskiego podmiotu, odpowiedzialnego za realizację projektu. Z tego co się dowiadujemy jest za wcześnie, aby już teraz doszło do powołania tejże spółki. To miałby się wydarzyć najpóźniej do końca tego roku. W reakcji na informację portalu wnp.pl kurs akcji firmy ZE PAK 5 lipca rósł w ciągu o ponad 18 proc., Wartość walorów zamknęła się ostatecznie na ponad 12 proc. wzroście. Z kolei wartość PGE spadła o niecałe 1,5 proc.

Czytaj więcej

PGE PAK Energia Jądrowa – będzie nowa spółka atomowa

Przypomnijmy, ze plany PGE, ZE PAK i koreańskiego KHNP wstępnie przewidują budowę dwóch bloków elektrowni jądrowej w oparciu o koreańską technologię ARP 1400 dając łącznie 2,8 GW zainstalowanych mocy. Na lokalizację dla tej elektrowni został wybrany region Konina należący do ZE PAK. Obszar ten posiada istniejącą już infrastrukturę przesyłową do wyprowadzenia energii, co stawia lokalizację jako optymalną pod względem kosztowym, tempa realizacji prac i rozproszenia źródeł wytwórczych.

Dotychczas PGE, ZE PAK i KHNP podpisały w Seulu, w październiku 2022 list intencyjny dotyczący budowy elektrowni jądrowej. Następnie przygotowany został wstępny plan budowy elektrowni jądrowej w oparciu o koreańską technologię APR1400, Wiosną tego roku doszło do podpisania przez PGE i ZE PAK porozumienia dotyczącego utworzenia spółki celowej, która będzie reprezentowała polskich partnerów w relacjach z KHNP w prowadzonej inwestycji, oraz wystąpienie do UOKiK o zgodę na koncentrację. Po uzyskaniu zgody utworzona została spółka PGE PAK Energetyka Jądrowa, w której obie spółki mają po 50 proc.