Wstępne porozumienie w tej sprawie zostało podpisane przez PGE i ZE PAK już 7 marca 2023 r. Spółki uzyskały pod koniec marca zgodę na UOKiK na jej powstanie. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita” nowa nazwa ma nosić nazwę PGE PAK Energia Jądrowa. Do zawarcia ostatecznego porozumienia ma dojść w czwartek 13 kwietnia. PGE i ZE PAK będą posiadać w spółce po 50 proc. akcji, podejmując decyzje na zasadzie konsensusu. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita” nowa nazwa ma nosić nazwę PGE PAK Energia Jądrowa. 

Podpisane porozumienie będzie zakładać, że członek zarządu wskazany przez PGE będzie pełnił funkcję prezesa. Natomiast jeden z członków rady nadzorczej wskazany przez ZE PAK, będzie pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej. Zarząd ma liczyć po dwóch przedstawicieli PGE i ZE PAK i po sześciu członków rady nadzorczej. Celem nowej spółki będzie przygotowanie się do rozmów ze stroną koreańską firmą KHNP, która wybuduje i dostarczy technologię dla drugiej w Polsce elektrowni jądrowej, która ma stanąć w wielkopolskim Pątnowie. Ta ma być gotowa najwcześniej w 2035 r.