Górnicy dostaną dodatkowe wynagrodzenie wynikające z umowy społecznej

Władze Polskiej Grupy Górniczej oraz związki zawodowe zawarły porozumienie ws. wypłat w 2024 r. pracownikom PGG dwóch kwot jednorazowych. Wypłaty mają realizować zapisy dot. podwyżek tzw. umowy społecznej dla górnictwa węgla kamiennego.

Publikacja: 15.05.2024 22:33

Górnictwo przejadło miesiące koniunktury

Górnictwo przejadło miesiące koniunktury

Foto: Bloomberg

Umowa społeczna z maja 2021 r., która reguluje m.in. zasady i tempo wygaszania kopalń węgla energetycznego w Polsce do 2049 r., dotyczy trzech spółek węglowych objętych systemem publicznego wsparcia: Polskiej Grupy Górniczej, Południowego Koncernu Węglowego i Węglokoksu Kraj. Zgodnie z aneksem do umowy z 2022 r., przeciętne wynagrodzenie w tych spółkach ma rosnąć o 1 proc. powyżej wskaźnika średniorocznej inflacji.

Czytaj więcej

Minister przemysłu Marzena Czarnecka o planie rządu na górnictwo

Organizacje związkowe w PGG podpisały porozumienie

W sieci, na portalach społecznościowych, organizacje związkowe w PGG zamieściły strony podpisanego w środę porozumienia (zarząd i związki w PGG). Czytamy w nich o wypłacie pracownikom spółki kwot jednorazowych, jako realizacja zapisów aneksu nr 1 z dnia 18 marca 2022 r. do umowy społecznej w zakresie przyrostu przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2024 r. w przedsiębiorstwach górniczych objętych umową społeczną. 

Zgodnie z porozumieniem, przewidziano wypłaty dwóch takich samych kwot jednorazowych: do 10 lipca br. i do 9 listopada br. Pracownicy zatrudnieni pod ziemią mają otrzymać dwukrotnie po 2,6 tys. zł brutto, pracownicy zatrudnieni na powierzchni, z wyjątkiem pracowników administracyjno-biurowych - po 2,1 tys. zł brutto, a pracownicy administracyjno-biurowi - po 1,6 tys. zł brutto.

Jakie podwyżki dostana górnicy?

Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy kwota jednorazowa przysługuje w wysokości proporcjonalnej do tego wymiaru. Pracownikom zatrudnionym czasowo kwota jednorazowa przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia. Kwota ulega obniżeniu za każdy dzień przebywania na urlopie bezpłatnym i urlopie wychowawczym.

Czytaj więcej

Kurczy się czas na pomoc dla kopalń

Kwota jednorazowa nie przysługuje pracownikom, którzy w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 maja 2024 r. posiadali co najmniej jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, dopuścili się kradzieży mienia PGG, spożywali alkohol lub zażywali środki odurzające w miejscu pracy lub w czasie pracy, albo przystąpili do pracy pod ich wpływem.

- Strony niniejszego porozumienia zobowiązują się do kontynuacji prac nad jednolitym regulaminem wynagradzania PGG , z zamiarem jego wdrożenia od dnia 1 stycznia 2025 r. - czytamy w tym samym dokumencie.

Umowa społeczna z maja 2021 r., która reguluje m.in. zasady i tempo wygaszania kopalń węgla energetycznego w Polsce do 2049 r., dotyczy trzech spółek węglowych objętych systemem publicznego wsparcia: Polskiej Grupy Górniczej, Południowego Koncernu Węglowego i Węglokoksu Kraj. Zgodnie z aneksem do umowy z 2022 r., przeciętne wynagrodzenie w tych spółkach ma rosnąć o 1 proc. powyżej wskaźnika średniorocznej inflacji.

Organizacje związkowe w PGG podpisały porozumienie

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Węgiel
JSW ze stratą niewidzianą od trzech lat. Firma chce poprawić rentowność
Węgiel
Rosyjskie kopalnie tracą klientów. Cuda na węglowym rynku
Węgiel
JSW z dawno niewidzianą stratą. W wynikach są bardziej niepokojące dane
Węgiel
Zapora na granicy kopalni Turów działa. Jest stanowisko Czech
Węgiel
Kopalnie dotujemy nielegalnie - przyznaje Ministerstwo Przemysłu
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?