Patrząc już na rodzaje surowca, węgla energetycznego zakupiono 17,2 mln ton, a węgla koksowego ok. 3 mln ton. Eksport węgla w tym samym czasie wyniósł 4,7 mln ton, czyli o 19,2 proc. mniej rok do roku.

Czytaj więcej

Spada wydobycie rekordowo drogiego polskiego węgla

"Ogółem zaimportowaliśmy w 2022 r. 20 160 tys. ton węgla, z tego węgla energetycznego 17 150 tys. ton, węgiel koksowy na poziomie 3 mln ton" - powiedział Skibski podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Węgiel importowany był z Australii, Botswany, Czech, Indii Indonezji, Kanady, Kazachstanu, Kolumbii, Mozambiku, Norwegii, Rosji, RPA, Ukrainy, USA. Główne kierunki eksportu to Austria, Czechy, Dania, Finlandia, Niemcy, Słowacja, Szwecja, Ukraina, Węgry, Włochy.