Znacznie gorsze wyniki w trzecim kwartale

Strata operacyjna lubelskiej kopalni wyniosła 37,94 mln zł wobec 100,69 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 61 mln zł wobec 212,54 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 567 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 636 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA w III kwartale 2022 r., skurczył się jednak aż o 71,3 proc. w stosunku do III kwartału 2021 r. i wyniósł 60 mln zł. Rentowność EBITDA w III kwartale 2022 r. była niższa od tej osiągniętej w analogicznym okresie 2021 r. i wyniosła 10,7 proc. Wartość przychodów ze sprzedaży w III kwartale 2022 .r. spadła o 10,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniosła 567 mln zł.

Rosnące ceny węgla poprawiają wyniki całego roku

Patrząc na wyniki od stycznia, w ciągu trzech kwartałów 2022 r. grupa wygenerowała przychody na poziomie 2 mld zł wobec 1,72 mld zł w analogicznym okresie 2021 r. To wzrost o 18 proc. 

W I-III kwartale 2022 r. spółka miała 309,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 176,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 mld zł w porównaniu z 1,72 mld zł rok wcześniej.

Geologia obniża wyniki

Za dużo słabszymi wynikami w trzecim kwartale stoją problemy geologiczne w kopalni. Wydobycie węgla brutto w trakcie trzech kwartałów 2022 r. spadło r/r o 3,5 proc. tj. o 371 tys. ton. Wydobycie węgla handlowego w trakcie trzech kwartałów 2022 r. wyniosło 7,1 mln ton, czyli o 340 tys. ton mniej niż w analogicznym okresie 2021 r. Uzysk wyniósł 69,6 proc. w trakcie trzech kwartałów 2022 r. wobec 70,3 proc. w analogicznym okresie 2021 r. „Wpływ na wyniki operacyjne grupy w trakcie trzech kwartałów 2022 r. miały przede wszystkim problemy geologiczne, które wydarzyły się w III kwartale 2022 r. W ścianie 3/VII/385 nastąpił nagły i niespodziewany wzrost ciśnienia eksploatacyjnego, w wyniku czego doszło do jej zaciśnięcia. To spowodowało mniejszą produkcję węgla, a tym samym sprzedaż. Zostało to jednak skompensowane wyższymi cenami kontraktowymi w jednostce dominującej” - podaje spółka w raporcie giełdowym. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 309,55 mln zł wobec 181,96 mln zł zysku rok wcześniej.

LW Bogdanka na koniec 2021 r. miała 23,1 proc. udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 29,2 proc. w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej.