– Nadzór realizowany przez Skarb Państwa nad kluczowymi spółkami, zarówno z obszaru górnictwa węgla kamiennego, jak również wytwarzania energii, jest gwarantem stabilności energetycznej i nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Zaangażowanie Skarbu Państwa w bezpośrednie zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez koncentrację aktywów węglowych jest właściwym kierunkiem i jest konsekwentnie realizowane.

Zgodnie z warunkową umową sprzedaży, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna sprzeda Skarbowi Państwa wszystkie posiadane akcje Polskiej Grupy Górniczej (PGG), czyli 6 mln szt. imiennych akcji zwykłych stanowiących 15,32 proc. kapitału zakładowego PGG, za kwotę jeden złoty za wszystkie posiadane akcje. Wartość inwestycji w PGG w ostatnim publikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy PGE za I kwartał 2022 roku wyniosła zero złotych.

Czytaj więcej

NABE już na starcie będzie miała 18 mld zł długu

W latach 2016–2018 firmy energetyczne wydały łącznie 2,3 mld zł na dokapitalizowanie znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej PGG. Była to forma wsparcia największego producenta węgla w Polsce. Grupa PGNiG zainwestowała 800 mln zł w akcje PGG (poprzez spółkę zależną PGNiG Termika). W efekcie dysponuje ona pakietem 20,4 proc. W akcjonariacie PGG są jeszcze: Polska Grupa Energetyczna (udziały spółki zależnej PGE GiEK), Energa (udziały spółki córki Energa Kogeneracja) i Enea. PGE i Energa dysponują po 15,3 proc. akcji, które kosztowały w chwili zakupu po 600 mln zł. Do Enei należy 7,66 proc. akcji kupionych za 300 mln zł.

Mimo tych inwestycji spółki nie zyskały żadnej kontroli właścicielskiej, a wartość należących do nich akcji PGG szybko spadła. Pytane o ich obecną wartość odsyłają do raportów giełdowych z 2020 r. PGE w owym roku dokonała odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji rzędu 286 mln zł. Po odpisie wartość księgowa akcji PGG zapisana w sprawozdaniu PGE na koniec 2020 r. i we wrześniu 2021 wynosiła zero złotych. O zerowej wartości papierów informowali także pozostali udziałowcy PGG.