Ministerstwo wyjaśnia, że obecnie prowadzi z Komisją dialog z w zakresie złożonego wniosku prenotyfikacyjnego, w którym przedstawiono nowy system pomocowy dla górnictwa węgla kamiennego. - Postępowanie prenotyfikacyjne, które jest prowadzone między państwem członkowskim a Komisją, daje możliwość przedyskutowania prawnych i ekonomicznych aspektów dotyczących projektu przyznania pomocy – podaje MAP w odpowiedzi na pytania redakcji. Jednocześnie mają również trwać prace nad skompletowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia samej notyfikacji.

Do końca roku kalendarzowego pozostało 1,5 miesiąca. Bez wstępnej zgody na prenotyfikację umowy społecznej od stycznia spółki węglowe nie będą mogły otrzymywać subsydiowania z budżetu państwa, co zagrozi ich płynności finansowej.

Resort zapewnia, że „chwilowy” brak powołania na stanowisku ww. pełnomocnika nie powoduje zagrożenia dla ciągłości spraw prowadzonych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, w tym rozmów z Komisją Europejską związanych z nowym program pomocowym dla sektora górnictwa węgla kamiennego. – Kompetencje do prowadzenia negocjacji z KE w tej sprawia posiadają Minister Aktywów Państwowych oraz Sekretarz Stanu wskazany w Zarządzeniu Ministra Aktywów Państwowych w sprawie ustalenia podziału pracy w Kierownictwie MAP.

We wtorek Piotr Pyzik został powołany na stanowisko wiceministra aktywów państwowych będzie nadzorował sektor górniczy i elektroenergetyczny. Nie jest jednak pewne czy będzie on pełnomocnikiem rządu ds. transformacji energetycznej.

Na początku listopada, związki zawodowe wystosowały list, w którym zażądali natychmiastowego spotkania z wicepremierem, ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasina. Nie wiedzą na jakim etapie są rozmowy notyfikacyjne dot. umowy społecznej o górnictwie.