Decyzję podjęła rada nadzorcza węglowej spółki 18 stycznia. Do czasu wyboru nowego prezesa jego obowiązki będzie pełnił Artur Dyczko, który pozostanie jednocześnie zastępcą prezesa JSW ds. technicznych i operacyjnych.

Rada nadzorcza powierzyła też Radosławowi Załozińskiemu pełnienie obowiązków zastępcy prezesa ds. handlu. Załoziński pozostaje również zastępcą prezesa JSW ds. ekonomicznych.

""

Włodzimierz Hereźniak, odwołany prezes JSW

energia.rp.pl