Górniczy związkowcy stawiają rząd pod ścianą

W poniedziałek 14 września górnicze związki zawodowe z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego zdecydowały o wznowieniu działalności komitetu protestacyjno – strajkowego i ogłosiły pogotowie strajkowe w całym regionie.

Publikacja: 14.09.2020 16:27

Górniczy związkowcy stawiają rząd pod ścianą

Foto: energia.rp.pl

Związkowcy nie zgadzają się na realizację Planu na rzecz energii i klimatu do 2030 r. i ogłoszonego w ubiegłym tygodniu przez ministra klimatu Michała Kurtykę projektu Polityki energetycznej państwa do 2040 r. – Oba te dokumenty w obecnym kształcie są nie do zaakceptowania przez stronę społeczną. Ich realizacja będzie równoznaczna z likwidacją większości przemysłu zlokalizowanego w województwie śląskim oraz utratą setek miejsc pracy w górnictwie, przemyśle hutniczym i stalowym, a także w dłuższej perspektywie m.in. w branży motoryzacyjnej, która już dzisiaj znajduje się w głębokim kryzysie, a także w innych sektorach przemysłu energochłonnego – napisali związkowcy w swoim oficjalnym stanowisku.

CZYTAJ TAKŻE: Węgiel bez przyszłości

W ich ocenie proces transformacji, który jest nieunikniony, musi przebiegać w oparciu o dialog ze stroną społeczną i o zasadę, że każde likwidowane miejsce pracy w przemyśle ciężkim będzie zastępowane równowartościowym miejscem pracy w nowopowstających branżach. Związkowcy wzywają też polski rząd do podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do zablokowania kolejnego zaostrzenia polityki klimatycznej UE. Domagają się powrotu do budowy bloku węglowego w Elektrowni Ostrołęka,  przy czym proponują wdrożenie tam technologii CCS (wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla), a także modernizacji starych bloków węglowych o mocy 200 MW.

Postulują jednocześnie, by w dalszym negocjacjach uczestniczył bezpośrednio premier Mateusz Morawiecki, a spotkanie odbyło się najpóźniej do 21 września w Katowicach. – W przeciwnym razie zostaniemy zmuszeni do podjęcia radykalnych akcji protestacyjnych w całym regionie – napisały związki zawodowe.

""

Protest górników z odkrywek węgla brunatnego fot. Michał Niewiadomski

energia.rp.pl

Nowy projekt polityki energetycznej państwa przewiduje, że jeśli ceny uprawnień do emisji CO2 będą szybko rosły, to w 2040 r. z węgla produkować będziemy tylko 11 proc. energii elektrycznej (obecnie udział ten stanowi 70 proc.), a ze spalania w domowych piecach surowiec ten zostanie całkowicie wycofany. W dokumencie nie uwzględniono budowy kopalni węgla brunatnego Złoczew. Filarem ma być morska energetyka wiatrowa i energetyką jądrowa. Celem jest uzyskanie co najmniej 23 proc. udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r. Rozwój OZE i energetyki jądrowej ma przynieść 300 tys. nowych miejsc pracy.

Związkowcy nie zgadzają się na realizację Planu na rzecz energii i klimatu do 2030 r. i ogłoszonego w ubiegłym tygodniu przez ministra klimatu Michała Kurtykę projektu Polityki energetycznej państwa do 2040 r. – Oba te dokumenty w obecnym kształcie są nie do zaakceptowania przez stronę społeczną. Ich realizacja będzie równoznaczna z likwidacją większości przemysłu zlokalizowanego w województwie śląskim oraz utratą setek miejsc pracy w górnictwie, przemyśle hutniczym i stalowym, a także w dłuższej perspektywie m.in. w branży motoryzacyjnej, która już dzisiaj znajduje się w głębokim kryzysie, a także w innych sektorach przemysłu energochłonnego – napisali związkowcy w swoim oficjalnym stanowisku.

Węgiel
Polski dostawca maszyn górniczych sprzedał swój biznes w Rosji
Węgiel
CBA w Bogdance. Nieoficjalne: Na celowniku były prezes i osoba powiązana z Suwerenną Polską
Węgiel
Funkcjonariusze CBA wkroczyli do Bogdanki
Węgiel
Jest nowy prezes JSW. Nie ma dużego doświadczenia w górnictwie
Węgiel
Porządki kadrowe w Bogdance. Nowa rada nadzorcza odwołała zarząd