GDOŚ prowadzi postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 2018 r., która określiła środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji w złoże Złoczew. Termin wydania decyzji był już kilkakrotnie przesuwany. – Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy – czytamy w zawiadomieniu GDOŚ. Nowy termin załatwienia sprawy wyznaczono na 30 listopada 2020 r.

""

Odkrywka węgla brunatnego w Bełchatowie/Bloomberg

energia.rp.pl

Kopalnia Złoczew ma przedłużyć działalność Elektrowni Bełchatów, z której pochodzi około 20 proc. produkowanej energii w Polsce. Inwestycji sprzeciwiają się organizacje ekologiczne. Za budową odkrywki opowiadają się natomiast górnicze związki zawodowe. Eksperci szacują koszty przedsięwzięcia na 15 mld zł.

PGE ma zaprezentować nową strategię i plany grupy z perspektywą do 2050 r. w najbliższych miesiącach. W dotychczasowej strategii odkrywka Złoczew była brana pod uwagę jako jedna z opcji rozwoju. Aktualnie spółka stara się o koncesje wydobywczą dla tego złoża. Prezes energetycznego koncernu zapowiedział jednak, że otrzymanie koncesji nie oznacza realizacji inwestycji.  Decyzja o rozpoczęciu projektu będzie uzależniona m.in. od otoczenia regulacyjnego w kraju i Unii Europejskiej.