Przyspieszenie odchodzenia od węgla dałoby 64 mld euro oszczędności

Analitycy firmy doradczej Enervis Energy Advisors szacują, że odejście od węgla o kilka lat wcześniej niż zakłada to rząd w swojej strategii przyniosłoby Polsce wielomiliardowe oszczędności. Jednak zastąpienie węgla odnawialnymi źródłami energii wydaje się być polskim energetykom zbyt ryzykowne.

Publikacja: 13.09.2019 16:58

Przyspieszenie odchodzenia od węgla dałoby 64 mld euro oszczędności

Foto: Adobe Stock

„Scenariusz zakładający mniejszy udział węgla, a większy odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym jest bardziej opłacalny niż scenariusz odniesienia. Oszczędności na poziomie 64 mld euro stanowią 9,5 proc. całkowitych kosztów systemowych, co oznacza znaczący potencjał zwiększenia efektywności kosztowej polskiej gospodarki” – piszą Julius Ecke i Rita Kunert, eksperci niemieckiej firmy doradczej Enervis Energy Advisors, w raporcie „Ocena możliwości zastąpienia elektrowni Bełchatów” przygotowanym na zlecenie Fundacji Client Earth Prawnicy dla Ziemi.

""

Elektrownia w Bełchatowie. Fotorzepa/Marta Bogacz

energia.rp.pl

Wspomniany przez autorów analizy „scenariusz odniesienia” to przede wszystkim „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” (PEP 2040). Ecke i Kunert w swoim scenariuszu zakładają przyspieszenie odchodzenia od węgla, zwłaszcza w odniesieniu do elektrowni Bełchatów, która odpowiada za 12 proc. polskich mocy wytwórczych. Bloki B02-12 elektrowni miałyby zostać w tym wariancie zamknięte do 2030 r., a blok B14 – do 2035 r. Do 2035 r. miałoby też nastąpić całkowite odejście od węgla w polskiej energetyce.

Autorzy analizy sugerują, że moce zamykanych bloków węglowych miałyby zostać zastąpione energią z odnawialnych źródeł energii – farm wiatrowych i fotowoltaicznych, z potencjalnym zapleczem pod postacią magazynów energii oraz uzupełnieniem pod postacią energii uzyskiwanej z gazu ziemnego (w swoim scenariuszu eksperci Enervis przyjmują takie same założenia co do gazu, jak w PEP 2040).

Rezultaty takiego przyspieszenia to nie tylko oszczędności. „W scenariuszu odejścia od węgla poziom emisji CO2 obniża się o 38 proc., a inne emisje spadają o 42-64 proc. w porównaniu ze scenariuszem odniesienia” – czytamy. – „Ważną rolę w tych spadkach odgrywa wcześniejsze wygaszenie Bełchatowa, które odpowiada za około 5 proc. tej redukcji”. Również dla rynku pracy miałby to być scenariusz lepszy. „W scenariuszu odejścia od węgla bezpośrednie zatrudnienie jest wyższe o 45 proc. od zatrudnienia w scenariuszu referencyjnym. Całkowite zatrudnienie również wykazuje stałą tendencję znaczącego wzrostu” – przekonują autorzy raportu.

""

An employee looks at part of the Polska Grupa Energetyczna SA (PGE) open pit coal mine in Belchatow, Poland/Bloomberg

energia.rp.pl

Bełchatów nie ma dobrej prasy. Jest największym emitentem zanieczyszczeń w Europie (38,3 Mt w 2018 r. według serwisu Sandbag), a złoża węgla, z których korzysta, są coraz gorszej jakości. Jednak eksperci bez bloków węglowych Bełchatowa – które w ub.r. miały pokryć 22 proc. zapotrzebowania w Polsce – nie widzą przyszłości.

– Blok węglowy można zastąpić jedynie innym blokiem węglowym, gazowym lub jądrowym – protestuje jednak w rozmowie z „Parkietem” prof. Władysław Mielczarski, ekspert Politechniki Łódzkiej. – Uczymy tego każdego studenta – kwituje. Według niego rezygnacja z bloków węglowych, by zastępować ich moce energią z OZE, to ryzyko blackoutu – ze względu na niestabilność energii pochodzącej z wiatraków i paneli.

„Scenariusz zakładający mniejszy udział węgla, a większy odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym jest bardziej opłacalny niż scenariusz odniesienia. Oszczędności na poziomie 64 mld euro stanowią 9,5 proc. całkowitych kosztów systemowych, co oznacza znaczący potencjał zwiększenia efektywności kosztowej polskiej gospodarki” – piszą Julius Ecke i Rita Kunert, eksperci niemieckiej firmy doradczej Enervis Energy Advisors, w raporcie „Ocena możliwości zastąpienia elektrowni Bełchatów” przygotowanym na zlecenie Fundacji Client Earth Prawnicy dla Ziemi.

Pozostało 83% artykułu
Węgiel
Zaostrzone normy jakości dla węgla mogą wejść dwa lata później
Węgiel
Klęska rozmów płacowych w JSW. Jest zapowiedź protestów
Węgiel
Trudne chwile dla jedynej prywatnej kopalni węgla
Węgiel
PGE GiEK zaskarżyła wyrok sądu w sprawie Turowa
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Węgiel
Największy producent energii wybrał doradcę przy wydzieleniu węgla z energetyki
Węgiel
JSW sięgnie po rezerwy? Słaba koniunktura zmusza do działań