Raport: Polska nie gotowa na szybszą transformację

Poziom gotowości Polski do transformacji energetycznej jest jednym z najniższych w Europie – wynika z raportu firmy Eaton. Wciąż pozostaje wiele do poprawy w obszarze technik zapewniających elastyczność sieci oraz wsparcia społeczno-politycznego. Jednak pod względem dostępności rynku energetycznego wypadamy lepiej niż Wielka Brytania, Niemcy czy Francja – wynika z raportu ETRI 2022 przygotowany przez firmę doradczą Eaton.

Publikacja: 16.02.2023 13:17

Raport: Polska nie gotowa na szybszą transformację

Foto: Adobe Stock

Od 2019 r. stowarzyszenie Association for Renewable Energy and Clean Technology (REA), we współpracy z firmą Eaton, bada gotowość europejskich rynków energii do transformacji energetycznej. W tym roku wskaźnikiem Energy Transition Readiness Index (ETRI) po raz pierwszy objęto również Polskę. W pięciostopniowej skali Polska otrzymała ogólną ocenę 3, podobnie jak Niemcy, Irlandia, Włochy, Hiszpania, Szwajcaria i Wielka Brytania. Najlepiej wypadła Finlandia, która uzyskała najwyższą możliwą ocenę – 5.

Czytaj więcej

Państwowe firmy rządzą w pozwoleniach na morskie wiatraki. Pojawiają się pytania

Rynek energetyczny w Polsce jest otwarty na inwestycje – jego dostępność oceniono na 4 (w pięciostopniowej skali), podobnie jak w przypadku Norwegii, Holandii czy Szwecji. To wynik znacząco wyższy niż w przypadku Niemiec, wypadamy też lepiej niż Francja, Wielka Brytania, Szwajcaria, Hiszpania i Włochy. „Polska została pozytywnie oceniona pod kątem rozwiązań regulacyjnych i zasad rynkowych, które pozwalają na uczestnictwo wielu podmiotów. Rynek jest przejrzysty pod kątem zawieranych umów i wielkości obrotu, jednak, jak wskazuje badanie, jego otwartość na rozwiązania elastycznej sieci to głównie teoria, związana z koniecznością realizowania polityki klimatycznej UE.” – czytamy w raporcie.

Polska jest zaś mniej skuteczna w zachęcaniu do przyjmowania mechanizmów zapewniających elastyczność sieci. „Rynek energetyczny stanowi barierę dla inwestycji w OZE, ponieważ jest złożony, wolno się zmienia i dominują na nim zasiedziałe podmioty. Źródła odnawialne są też nadal mniej konkurencyjne niż źródła konwencjonalne. Polityka i regulacje dotyczące transformacji są na wczesnym etapie rozwoju i wdrażania, dlatego inwestycje są obarczone wysokim ryzykiem i mało atrakcyjne. Badani przedstawiciele branży energetycznej jako kluczowe wskazują reformy polityczne, które usuną bariery inwestycyjne w dostępie do sieci, pomiarach, zasadach funkcjonowania rynku czy systemach IT oraz zwiększą przewidywalność rynku.” – czytamy we wnioskach z badania.

Pod kątem dostępności do sieci, czytamy, że są kraje, w których łatwo zintegrować rozproszone zasoby elastyczności, podczas gdy inne kraje odznaczają się wysokim stopniem barier operacyjnych. Tu najwyżej jest oceniana Finlandia, a najniższej Polska. Rosnące bariery stwierdzono także w Niemczech, Irlandii, Włoszech, Holandii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii również uznano za posiadające rosnące bariery rynkowe wynikające z ograniczeń dostępności sieci.

Krzysztof Hrywniak, prezes Luneos Energia, czyli spółki obrotu zieloną energią w Luneos w kontekście rozwoju sieci w Polsce, przypomina, że planowane są duże inwestycje w OZE, m.in. inwestycje w farmy wiatrowe na Bałtyku. „Dodatkowo UE kładzie duży nacisk na rozwój sieci inteligentnych. W efekcie krajowa sieć wymaga ogromnych nakładów inwestycyjnych. Niestety koszty tych inwestycji zostaną zapewne w dużej mierze przeniesione na konsumentów i ceny dystrybucji energii na naszych fakturach będą systematycznie rósł” – mówi Krzysztof Hrywniak.

Od 2019 r. stowarzyszenie Association for Renewable Energy and Clean Technology (REA), we współpracy z firmą Eaton, bada gotowość europejskich rynków energii do transformacji energetycznej. W tym roku wskaźnikiem Energy Transition Readiness Index (ETRI) po raz pierwszy objęto również Polskę. W pięciostopniowej skali Polska otrzymała ogólną ocenę 3, podobnie jak Niemcy, Irlandia, Włochy, Hiszpania, Szwajcaria i Wielka Brytania. Najlepiej wypadła Finlandia, która uzyskała najwyższą możliwą ocenę – 5.

Pozostało 86% artykułu
Transformacja Energetyczna
Transformacja energetyczna: Rząd nie ma strategii i narzędzi
Transformacja Energetyczna
Marcin Wasilewski, EIT InnoEnergy: Rynek potrzebuje transformacji
Transformacja Energetyczna
Koalicja Obywatelska proponuje rewolucję na sieciach dystrybucyjnych
Transformacja Energetyczna
Tauron nie podaje daty odejścia od węgla. Liczy na NABE
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Transformacja Energetyczna
Odwrót od zielonej strategii PGE tylko do wyborów
Transformacja Energetyczna
Długo oczekiwany projekt zmian w strategii energetycznej ujrzał światło dzienne