Raport: Polska nie gotowa na szybszą transformację

Poziom gotowości Polski do transformacji energetycznej jest jednym z najniższych w Europie – wynika z raportu firmy Eaton. Wciąż pozostaje wiele do poprawy w obszarze technik zapewniających elastyczność sieci oraz wsparcia społeczno-politycznego. Jednak pod względem dostępności rynku energetycznego wypadamy lepiej niż Wielka Brytania, Niemcy czy Francja – wynika z raportu ETRI 2022 przygotowany przez firmę doradczą Eaton.

Publikacja: 16.02.2023 13:17

Raport: Polska nie gotowa na szybszą transformację

Foto: Adobe Stock

Od 2019 r. stowarzyszenie Association for Renewable Energy and Clean Technology (REA), we współpracy z firmą Eaton, bada gotowość europejskich rynków energii do transformacji energetycznej. W tym roku wskaźnikiem Energy Transition Readiness Index (ETRI) po raz pierwszy objęto również Polskę. W pięciostopniowej skali Polska otrzymała ogólną ocenę 3, podobnie jak Niemcy, Irlandia, Włochy, Hiszpania, Szwajcaria i Wielka Brytania. Najlepiej wypadła Finlandia, która uzyskała najwyższą możliwą ocenę – 5.

Czytaj więcej

Państwowe firmy rządzą w pozwoleniach na morskie wiatraki. Pojawiają się pytania

Rynek energetyczny w Polsce jest otwarty na inwestycje – jego dostępność oceniono na 4 (w pięciostopniowej skali), podobnie jak w przypadku Norwegii, Holandii czy Szwecji. To wynik znacząco wyższy niż w przypadku Niemiec, wypadamy też lepiej niż Francja, Wielka Brytania, Szwajcaria, Hiszpania i Włochy. „Polska została pozytywnie oceniona pod kątem rozwiązań regulacyjnych i zasad rynkowych, które pozwalają na uczestnictwo wielu podmiotów. Rynek jest przejrzysty pod kątem zawieranych umów i wielkości obrotu, jednak, jak wskazuje badanie, jego otwartość na rozwiązania elastycznej sieci to głównie teoria, związana z koniecznością realizowania polityki klimatycznej UE.” – czytamy w raporcie.

Polska jest zaś mniej skuteczna w zachęcaniu do przyjmowania mechanizmów zapewniających elastyczność sieci. „Rynek energetyczny stanowi barierę dla inwestycji w OZE, ponieważ jest złożony, wolno się zmienia i dominują na nim zasiedziałe podmioty. Źródła odnawialne są też nadal mniej konkurencyjne niż źródła konwencjonalne. Polityka i regulacje dotyczące transformacji są na wczesnym etapie rozwoju i wdrażania, dlatego inwestycje są obarczone wysokim ryzykiem i mało atrakcyjne. Badani przedstawiciele branży energetycznej jako kluczowe wskazują reformy polityczne, które usuną bariery inwestycyjne w dostępie do sieci, pomiarach, zasadach funkcjonowania rynku czy systemach IT oraz zwiększą przewidywalność rynku.” – czytamy we wnioskach z badania.

Pod kątem dostępności do sieci, czytamy, że są kraje, w których łatwo zintegrować rozproszone zasoby elastyczności, podczas gdy inne kraje odznaczają się wysokim stopniem barier operacyjnych. Tu najwyżej jest oceniana Finlandia, a najniższej Polska. Rosnące bariery stwierdzono także w Niemczech, Irlandii, Włoszech, Holandii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii również uznano za posiadające rosnące bariery rynkowe wynikające z ograniczeń dostępności sieci.

Krzysztof Hrywniak, prezes Luneos Energia, czyli spółki obrotu zieloną energią w Luneos w kontekście rozwoju sieci w Polsce, przypomina, że planowane są duże inwestycje w OZE, m.in. inwestycje w farmy wiatrowe na Bałtyku. „Dodatkowo UE kładzie duży nacisk na rozwój sieci inteligentnych. W efekcie krajowa sieć wymaga ogromnych nakładów inwestycyjnych. Niestety koszty tych inwestycji zostaną zapewne w dużej mierze przeniesione na konsumentów i ceny dystrybucji energii na naszych fakturach będą systematycznie rósł” – mówi Krzysztof Hrywniak.

Od 2019 r. stowarzyszenie Association for Renewable Energy and Clean Technology (REA), we współpracy z firmą Eaton, bada gotowość europejskich rynków energii do transformacji energetycznej. W tym roku wskaźnikiem Energy Transition Readiness Index (ETRI) po raz pierwszy objęto również Polskę. W pięciostopniowej skali Polska otrzymała ogólną ocenę 3, podobnie jak Niemcy, Irlandia, Włochy, Hiszpania, Szwajcaria i Wielka Brytania. Najlepiej wypadła Finlandia, która uzyskała najwyższą możliwą ocenę – 5.

Pozostało 86% artykułu
Transformacja Energetyczna
Normy emisyjne dla budynków przyjęte. UE zapewnia o swobodzie wyboru narzędzi
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Transformacja Energetyczna
Czyste Powietrze nadal z zaległościami. Resort przyznaje się do opóźnień
Transformacja Energetyczna
Polacy chcą transformacji energetycznej, ale nie za swoje pieniądze
Transformacja Energetyczna
Dekarbonizacja firm. Polski przemysł obrał strategię wypierania
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Transformacja Energetyczna
Coraz mniej firm wierzy w neutralność klimatyczną w 2050 roku