Tauron pozyskał 500 mln zł kredytu od Grupy Erste. Środki te zostaną w całości przeznaczone na inwestycje związane z transformacją energetyczną spółki, w szczególności na zmianę miksu wytwórczego, tj. farmy wiatrowe oraz przemysłowe instalacje fotowoltaiczne. Z tej puli środków, finansowane będą mogły zostać także projekty z obszaru dystrybucji, zwiększające efektywność energetyczną, takie jak wdrażanie smart meeteringu, modernizacja oświetlenia ulicznego na lampy LED oraz inwestycje z zakresu czystego transportu – przede wszystkim rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Termin spłaty zobowiązania to pięć lat od daty podpisania umowy.