Uchwały EuRoPol Gazu lege artis

Fotorzepa/Urszula Lesman

PGNiG przekonuje, że sposób przegłosowania nagród za zysk EuRoPol Gazu w 2015 r. był zgodny z zasadami korporacyjnymi panującymi w obu firmach.

Zgodnie ze statutem PGNiG sposób głosowania jego przedstawiciela na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (WZA) EuRoPol Gazu został zaopiniowany i zatwierdzony pozytywnie przez radę nadzorczą. To ciało zostało praktycznie wybrane przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Resort energetyki przejął kontrolę nad PGNiG dopiero w lipcu, co może tłumaczyć oświadczenie ministra Krzysztofa Tchórzewskiego o planowanym skontrolowaniu sprawy podziału zysku PGNiG.

W momencie, kiedy zarząd PGNiG podejmowało decyzje o sposobie głosowania na WZA EuRoPol Gazu, Janusz Kowalski nie był jeszcze członkiem rady nadzorczej EuRoPol Gazu, a więc nie głosował w sprawie przyznania sobie nagrody.

Największe protesty w PGNiG wywołał nasz zarzut, że po raz pierwszy doszło do sytuacji, w której nagrody z zysku dostali członkowie władz EPG, którzy pracowali tam tak krótko, iż mieli szans przyczynić się do wypracowania zysku. Okazuje się, że tego typu działania były normalne w tej polsko-rosyjskiej spółce. Ewenementem było to, że w ubiegłym roku na WZA wypłacono dodatkowo nagrodę z zysku jednemu byłemu członkowi rady nadzorczej. Nagrodę dostał też prezes Kazimierz Nowak, który został odwołany w trakcie tego zgromadzenia. Jednak na tym WZA, na którym dzielono zysk z lat 2012–2014, nie zdecydowano o wypłacie nagród z zysku szeregowi osób, które przez te trzy lata zasiadały w zarządach i radach EuRoPol Gazu. Wśród nich byli m.in. Mirosław Dobrut i Zdzisław Jamka, odwołani w grudniu 2013 r. z zarządu. W ciągu tych trzech lat do RN powołano co najmniej osiem osób na pięć miejsc zajmowanych przez polską stronę. Większość z nich nie otrzymała z tego tytułu nagród. Inna sprawa, że na poprzednim WZA też nie przyznawano nagród z zysku proporcjonalnie do stażu pracy. Wystarczyło zajmować stanowisko w zarządzie lub RN ostatniego dnia 2014 r. W tym roku warunkiem wypłat było piastowanie stanowisk w momencie WZA.

Mogą Ci się również spodobać

Unia przywołuje Gazprom do porządku

Parlamenty Polski, Litwy i Łotwy wystąpiły wspólnie przeciwko rosyjskiemu gazociągowi. Bruksela domaga się pełnego ...

Petrolinvest chce scalić akcje

Na 24 sierpnia zwołano ZWZA. Poza uchwałami dotyczącymi zatwierdzenia sprawozdań i udzielenia absolutoriom, ma ...

Litewska blokada białoruskiej atomówki

Litwa nie kupi ani kilowata prądu z budowanej przez Rosjan na Białorusi elektrowni atomowej. ...

Oni są najważniejsi na rynku sprzedaży paliw

Placówki detalicznej sprzedaży paliw coraz częściej opierają swój rozwój nie na sprzedaży diesla czy ...

Farmy czeka fala przejęć

Wśród zainteresowanych kupnem wiatraków wymienia się zagraniczne fundusze i inwestorów branżowych, ale też spółki ...

Zegar tyka dla ropy

Najwięcej wydobywalnych zasobów ropy znajduje się w… USA. Przy obecnym tempie wydobycia, ropy starczy ...