PGNiG sprzedaje majątek i szuka oszczędności

Fotorzepa, Bartlomiej Żurawski Bartlomiej Żurawski

W tym roku zarząd chce obniżyć koszty grupy o 223 mln zł. Będzie też redukował zatrudnienie i sprzedawał zbędne nieruchomości i udziały w firmach.

W tym roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zamierza wypracować 223 mln zł oszczędności. Niższe koszty mają być w głównej mierze efektem optymalizacji w obszarze transportu kolejowego ropy i usług przesyłowych oraz pogłębionej restrukturyzacji firmy zależnej Exalo Drilling, specjalizującej się w wykonywaniu odwiertów poszukiwawczych i wydobywczych za ropą i gazem.

– Należy podkreślić, że program nie jest sztywno ustalonym zbiorem projektów optymalizacyjnych, lecz podlega ciągłym zmianom zarówno pozytywnym związanym z identyfikacją nowych działań optymalizacyjnych, jak i negatywnych polegających w głównej mierze na materializacji ryzyka – informuje departament komunikacji PGNiG. Dodaje, że dzięki podjętym działaniom planowane skumulowane oszczędności w latach 2014–2016 wyniosą 835 mln zł.

Działania optymalizacyjne powinni odczuwać przede wszystkim klienci grupy PGNiG kupujący gaz poprzez oferowane im programy rabatowe. Również kolejnymi efektami tych projektów firma będzie chciała podzielić się z klientami. Uzyskane oszczędności będą także inwestowane w poszukiwania i wydobycie ropy i gazu.

Mniejsza załoga

Wiosną zarząd PGNiG zatwierdził regulamin PDO (program dobrowolnych odejść) dla pracowników spółki matki. Obecnie następuje weryfikacja zgłoszonych przez pracowników wniosków.

– Satysfakcjonujący dla pracodawcy wolumen zwolnionych pracowników to ok. 160 osób, niemniej liczba ta może być wyższa. Wstępnie przewidywane koszty programu to kwota rzędu 14–19 mln zł, w zależności od ilości dopuszczonych do programu pracowników – twierdzą przedstawiciele PGNiG.

W pozostałych spółkach grupy nie są realizowane tego typu działania. Co więcej, ani w tym roku, ani w latach następnych firmy z grupy nie planują PDO. Na koniec kwietnia zatrudnienie w samym PGNiG sięgało 4,9 tys. osób, a w całej grupie przekraczało 24,8 tys. osób.

W związku z trudną sytuacją ekonomiczną zależnej Geofizyki Kraków planowane są działania naprawcze polegające na konsolidacji tej firmy z Geofizyką Toruń i restrukturyzacji zatrudnienia. Zwolnienia grupowe mogą objąć ok. 0,3 tys. osób. W Exalo Drilling w wyniku zwolnień grupowych pracę straci prawie 0,9 tys. osób. Ok. 60 osób odejdzie też z PGNiG Technologie.

Zbędne nieruchomości

Dwa lata temu grupa PGNiG uruchomiła projekt, którego celem było m.in. zidentyfikowanie i inwentaryzacja zbędnych nieruchomości. Wytypowano ich 500, o wartości 370 mln zł.

Stosunkowo dużo nieruchomości sprzedano w końcówce 2015 r. Wówczas łączny przychód z ich sprzedaży wyniósł ponad 54 mln zł.

– Na przestrzeni najbliższych lat będziemy dążyć do utrzymana rocznego poziomu przychodów ze sprzedaży nieruchomości na zbliżonym poziomie. Grupa PGNiG w portfelu swoich nieruchomości posiada kilka dużych, atrakcyjnie położonych obiektów, co przekłada się na ich wysoką wartość – podaje PGNiG.

Strategia grupy na lata 2014–2022 przewidywała sprzedaż kilku firm zależnych m.in. Exalo Drilling, PGNiG Technologie oraz Geofizyki Kraków i Geofizyki Toruń. Wówczas nie zostały jednak przygotowane żadne koncepcje, ani harmonogram sprzedaży.

Obecny zarząd nie prowadzi prac w tym zakresie. Co więcej jego zdaniem firmy te wspierają podstawową działalność PGNiG i wspomagają realizację celów strategicznych grupy. Wobec Exalo Drilling i PGNiG Technologie podejmowane są za to działania restrukturyzacyjno-naprawcze.

Na sprzedaż wystawiane są jednie udziały w firmach, w których PGNiG nie jest głównym udziałowcem. – Z uwagi na poufność prowadzonych rozmów i kierując się dobrymi obyczajami w negocjacjach, nie możemy udzielić bardziej szczegółowych informacji – podaje PGNiG.

Mogą Ci się również spodobać

Odkryto największe złoże ropy w Zatoce Perskiej

Władze Bahrajnu, wyspiarskiego królestwa ogłosiły odkrycie największego złoża ropy i gazu od czasów uruchomienia ...

Drugi most energetyczny z Litwą ciągle na stole

Rozbudowa łącznika LitPol lub kabel podmorski Władysławowo–Kłajpeda to analizowane scenariusze synchronizacji systemów krajów bałtyckich. ...

#RZECZoBIZNESIE: Wojciech Jakóbik: Baltic Pipe to czysty biznes

Gazociąg przechodzi normalne procedury, jak każda inna inwestycja o takiej skali, więc nie jest ...

Wkrótce pozytywna dla Rosji decyzja KE ws. gazociągu OPAL

Komisja Europejska jeszcze w tym tygodniu ma podjąć decyzję w sprawie większego wykorzystania przez ...

Ropa najdroższa od ponad dwóch lat

Cena ropy gatunku WTI sięgnęła 60 dol. za baryłkę, czyli najwyższego poziomu od czerwca ...

Warto skarżyć MSR

Złożenie przez polski rząd pozwu do Trybunału Sprawiedliwości UE o stwierdzenie nieważności ustanowienia energetycznej ...