PGNiG sprzedaje majątek i szuka oszczędności

Fotorzepa, Bartlomiej Żurawski Bartlomiej Żurawski

W tym roku zarząd chce obniżyć koszty grupy o 223 mln zł. Będzie też redukował zatrudnienie i sprzedawał zbędne nieruchomości i udziały w firmach.

W tym roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zamierza wypracować 223 mln zł oszczędności. Niższe koszty mają być w głównej mierze efektem optymalizacji w obszarze transportu kolejowego ropy i usług przesyłowych oraz pogłębionej restrukturyzacji firmy zależnej Exalo Drilling, specjalizującej się w wykonywaniu odwiertów poszukiwawczych i wydobywczych za ropą i gazem.

– Należy podkreślić, że program nie jest sztywno ustalonym zbiorem projektów optymalizacyjnych, lecz podlega ciągłym zmianom zarówno pozytywnym związanym z identyfikacją nowych działań optymalizacyjnych, jak i negatywnych polegających w głównej mierze na materializacji ryzyka – informuje departament komunikacji PGNiG. Dodaje, że dzięki podjętym działaniom planowane skumulowane oszczędności w latach 2014–2016 wyniosą 835 mln zł.

Działania optymalizacyjne powinni odczuwać przede wszystkim klienci grupy PGNiG kupujący gaz poprzez oferowane im programy rabatowe. Również kolejnymi efektami tych projektów firma będzie chciała podzielić się z klientami. Uzyskane oszczędności będą także inwestowane w poszukiwania i wydobycie ropy i gazu.

Mniejsza załoga

Wiosną zarząd PGNiG zatwierdził regulamin PDO (program dobrowolnych odejść) dla pracowników spółki matki. Obecnie następuje weryfikacja zgłoszonych przez pracowników wniosków.

– Satysfakcjonujący dla pracodawcy wolumen zwolnionych pracowników to ok. 160 osób, niemniej liczba ta może być wyższa. Wstępnie przewidywane koszty programu to kwota rzędu 14–19 mln zł, w zależności od ilości dopuszczonych do programu pracowników – twierdzą przedstawiciele PGNiG.

W pozostałych spółkach grupy nie są realizowane tego typu działania. Co więcej, ani w tym roku, ani w latach następnych firmy z grupy nie planują PDO. Na koniec kwietnia zatrudnienie w samym PGNiG sięgało 4,9 tys. osób, a w całej grupie przekraczało 24,8 tys. osób.

W związku z trudną sytuacją ekonomiczną zależnej Geofizyki Kraków planowane są działania naprawcze polegające na konsolidacji tej firmy z Geofizyką Toruń i restrukturyzacji zatrudnienia. Zwolnienia grupowe mogą objąć ok. 0,3 tys. osób. W Exalo Drilling w wyniku zwolnień grupowych pracę straci prawie 0,9 tys. osób. Ok. 60 osób odejdzie też z PGNiG Technologie.

Zbędne nieruchomości

Dwa lata temu grupa PGNiG uruchomiła projekt, którego celem było m.in. zidentyfikowanie i inwentaryzacja zbędnych nieruchomości. Wytypowano ich 500, o wartości 370 mln zł.

Stosunkowo dużo nieruchomości sprzedano w końcówce 2015 r. Wówczas łączny przychód z ich sprzedaży wyniósł ponad 54 mln zł.

– Na przestrzeni najbliższych lat będziemy dążyć do utrzymana rocznego poziomu przychodów ze sprzedaży nieruchomości na zbliżonym poziomie. Grupa PGNiG w portfelu swoich nieruchomości posiada kilka dużych, atrakcyjnie położonych obiektów, co przekłada się na ich wysoką wartość – podaje PGNiG.

Strategia grupy na lata 2014–2022 przewidywała sprzedaż kilku firm zależnych m.in. Exalo Drilling, PGNiG Technologie oraz Geofizyki Kraków i Geofizyki Toruń. Wówczas nie zostały jednak przygotowane żadne koncepcje, ani harmonogram sprzedaży.

Obecny zarząd nie prowadzi prac w tym zakresie. Co więcej jego zdaniem firmy te wspierają podstawową działalność PGNiG i wspomagają realizację celów strategicznych grupy. Wobec Exalo Drilling i PGNiG Technologie podejmowane są za to działania restrukturyzacyjno-naprawcze.

Na sprzedaż wystawiane są jednie udziały w firmach, w których PGNiG nie jest głównym udziałowcem. – Z uwagi na poufność prowadzonych rozmów i kierując się dobrymi obyczajami w negocjacjach, nie możemy udzielić bardziej szczegółowych informacji – podaje PGNiG.

Mogą Ci się również spodobać

G7 wspiera energetykę Ukrainy

Siedem najsilniejszych gospodarek świata będzie inwestować w reformowanie ukraińskiej energetyki. Ministrowie energetyki grupy G7 ...

Legalna sprzedaż paliw skazana na wzrost

Skuteczna walka z szarą strefą, program Rodzina 500+ i niepokoje w Europie spowodują w ...

Niskie marże w Orlenie i Lotosie

W lutym płocki koncern zanotował najniższą marżę rafineryjną od grudnia 2014 r., a gdańska ...

Kudrin: ropa będzie jeszcze tańsza

Ceny ropy jeszcze nie osiągnęły najniższego punktu, ale gospodarka Rosji zaadaptuje się do nowych ...

#RZECZoBIZNESIE: Piotr Pawlak: Termomodernizacja to sposób na smog

Znane są przypadki, gdzie udało się zmniejszyć zużycie energii nawet czterokrotnie – mówi Piotr ...

Minister energii Litwy: Dwie godziny na ewakuację Wilna

Przegląd najciekawszych newsów z branży energetycznej ::”Dziennik Gazeta Prawna”: Minister energii Litwy: Dwie godziny ...