PGNiG poprawiło zysk netto

Bloomberg

Gazowniczy koncern w ubiegłym roku wypracował 2,32 mld zł czystego zarobku. Wynik netto byłby jeszcze lepszy, gdyby nie dokonane odpisy aktualizujące wartość aktywów.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podało wstępne, wybrane dane finansowe za IV kwartał ubiegłego roku i za cały 2016 r. Wynika z nich, że w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku koncern wypracował 10 mld zł skonsolidowanych przychodów, 1,69 mld zł EBITDA i 0,69 mln zł czystego zarobku. Dla porównania w IV kwartale 2015 r. wynosiły one odpowiednio: 9,77 mld zł, 0,77 mld zł oraz -0,02 mld zł.

Spółka informuje, że gdyby nie dokonane odpisy aktualizacyjne jej zyski były wyższe. Przeszacowania wyniosły około 0,14 mld zł, w tym te dotyczące środków trwałych w budowie związanych z poszukiwaniem i oceną zasobów mineralnych sięgnęły 0,12 mld zł. Ponadto PGNiG spisało w koszty 0,24 mld zł wydatków dotyczących odwiertów negatywnych i sejsmiki w segmencie poszukiwań i wydobycia. W segmencie obrotu i magazynowania zanotowano ujemny wynik z realizacji instrumentów zabezpieczających w kwocie około 0,11 mld zł, w tym dotyczący kosztów gazu w wysokości 0,11 mld zł. Wreszcie ostateczne rozliczenie transakcji nabycia aktywów Spółki Energetycznej „Jastrzębie” oznaczało skorygowanie w dół zysku z ich okazyjnego nabycia wykazanego w III kwartale 2016 r. o 0,07 mld zł (segment wytwarzanie). PGNiG przypomina, że odpisy aktualizujące są efektem cyklicznej oceny wartości odzyskiwalnej aktywów.

Z szacunkowych danych wynika też, że w całym 2016 r. gazowniczy koncern zanotował 33,05 mld zł przychodów, 5,96 mld zł EBITDA oraz 2,32 mld zł czystego zarobku. W stosunku do 2015 r. sprzedaż spadła o 9,4 proc. EBITDA o 2 proc., a zysk netto zwyżkował o 8,6 proc. Gdyby nie odpisy aktualizujące czysty zarobek byłyby znacznie wyższy niż w 2015 r. i sięgnęłyby 3 mld zł. Najwięcej PGNiG zarobił w obszarze dystrybucji gazu, następnie obrotu i magazynowania oraz poszukiwań i wydobycia. Zdecydowanie najmniej zarobił na wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Epex Spot sprzeda prąd na Litwie

Giełda energii elektrycznej działająca w Zachodniej i Północnej Europie oraz Polsce, wejdzie na Litwę. ...

Ekonomiści nie widzą większego sensu w energii plus

Pomysł wprowadzenia dodatków lub ulg rekompensujących odbiorcom energii wzrost jej cen krytykują ekonomiści. Część ...

Wy nam prądem, my wam węglem

Rosja grozi Ukrainie wstrzymaniem sprzedaży swojego węgla. Miałaby to być kara za wstrzymanie dostaw ...

Duże zmiany na wysokich stanowiskach w Grupie Energa

Dotychczasowa wiceprezes Energi oraz p.o. prezesa, Alicja Barbara Klimiuk, została szefową firmy Energa Operator. ...

Niemcy zawodzą Gazprom

Tego się Rosjanie nie spodziewali. Największy gazowy sojusznik podał trzy warunki wsparcia projektu rozbudowy ...

PGE chce przejmować sieci ciepłownicze

Polska Grupa Energetyczna podpisała umowę warunkową na przejęcie Rybnika i elektrociepłowni EDF. Koszt transakcji ...