PGNiG dokonało dużych odpisów

Fotorzepa, Bartlomiej Żurawski

Ubiegłoroczne wyniki grupy okazały się słabsze od oczekiwanych. W tym roku mogą być jeszcze gorsze.

Zarząd PGNiG szacuje, że skonsolidowany zysk EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) za cały ubiegły rok wyniesie około 6,1 mld zł przy przychodach sięgających 36,5 mld zł. Dla porównania: w 2014 r. koncern zanotował wyniki wynoszące odpowiednio 6,3 mld zł oraz 34,3 mld zł.

Przedstawione szacunki uwzględniają odpisy aktualizujące wartość majątku. Spółka przeszacowała m.in. tzw. środki trwałe w budowie służące do poszukiwań i oceny zasobów mineralnych, na kwotę 0,36 mld zł. Ponadto przeszacowano o 0,15 mld zł środki trwałe związane z wydobyciem ropy i gazu. Koncern dokonał też odpisu aktualizującego wartość zapasów gazu w wysokości 0,22 mld zł. Wreszcie zanotował ujemny wynik na instrumentach zabezpieczających sięgający 0,11 mld zł. Wszystkie te zdarzenia pomniejszą łącznie wynik operacyjny grupy o 0,84 mld zł.

– Wyniki opublikowane przez PGNiG okazały się słabsze zarówno od ostatnio prognozowanych przez spółkę, jak i od rynkowego konsensusu. Co gorsza, spółka w tym roku nie ma szans, aby je chociażby powtórzyć – twierdzi Tomasz Kasowicz, analityk DM BZ WBK. Jego zdaniem spadną zwłaszcza zyski z wydobycia ropy i gazu, ze względu na niskie ceny obu surowców. Sytuacja grupy PGNiG pogorszy się też w segmencie handlu gazem. Z jednej strony spółce nie będzie pomagać rosnąca w Polsce konkurencja, a z drugiej konieczność zakupu błękitnego paliwa po cenach wyższych w stosunku do obowiązujących na rynkach Europy Zachodniej.

Mogą Ci się również spodobać

Serinus Energy nadal ponosi straty

Spółka zanotowała spadek wydobycia ropy i gazu w Tunezji ze względu na wstrzymanie produkcji ...

Chile: wyciek 40 tysięcy litrów paliwa, zagrożone parki narodowe

Wyciek 40 tys litrów paliwa z zasobów największego koncernu wydobywczego Chile. Katastrofa ma miejsce ...

Unimot chce odkupić stacje od Orlenu

Unimot wraz z innymi podmiotami zrzeszonymi w Avia International jest gotowy nabyć część stacji ...

Możemy spodziewać się dalszych wzrostów cen energii

Jeśli nawet zwykły Kowalski nie odczuje wzrostu cen w rachunkach za prąd w 2019 ...

Projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych trafił do Sejmu

Dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg lokalnych oraz mostów na drogach wojewódzkich, zakłada projekt ustawy ...

PGNiG zwiększa sprzedaż i wydobycie

W III kwartale koncern ulokował na rynku więcej niż rok temu gazu, ciepła i ...