Trudne życie odbiorcy gazu

Post Image
Post Image

Polscy konsumenci często nie do końca rozumieją, za co płacą i na jakich warunkach.

Konsumenci nie wykorzystują możliwości, jakie daje uwolniony rynek gazu w Polsce – to jedna z głównych konkluzji najnowszego raportu Federacji Konsumentów. Po części przyczyniają się do tego obowiązujące przepisy, które nie chronią w sposób zadowalający odbiorców tego paliwa, co zniechęca ich do aktywności.

Federacja zauważa, że nieprawidłowości w relacjach sprzedawca – konsument są na rynku gazu podobne do tych obserwowanych w branżach pokrewnych, m.in. w sektorze energetycznym.

Co ciekawe, tam, gdzie określone zagadnienia są ściśle regulowane przez prawo, zazwyczaj nie dochodzi do naruszeń praw konsumentów. Pojawiają się one w chwili, gdy jest tzw. swoboda kontraktowa umożliwiająca dowolne regulowanie wzajemnych relacji.

Główne zarzuty

Federacja zbadała umowy na sprzedaż gazu z 13 spółek, które łącznie zaspokajają aż 95 proc. zapotrzebowania na to paliwo. Sprawdziła zgodność ich treści z prawem, spełnianie wymagań ustawowych i regulacyjnych, występowanie klauzul niedozwolonych oraz praktyki niekorzystne dla konsumentów.

Stwierdza m.in., że na rynku gazu jest trudno porównywać oferty. Poza tym konsumenci nie do końca rozumieją, za co płacą i na jakich warunkach.

Większość zbadanych umów jest nieczytelna i pisana małą czcionką. Większość przewiduje także kary umowne, które są wygórowane, dowolne i nieoparte na rzetelnych kryteriach. W ocenie federacji większość zapisów stanowią postanowienia nieuczciwe. W umowach znalazły się też klauzule niedozwolone.

Z raportu wynika, że część firm w sposób przejrzysty prezentuje istotne dla konsumenta zagadnienia. W ocenie federacji powinny one stanowić wzór dla pozostałych sprzedawców.

Badania ankietowe

W raporcie znalazły się wyniki badań ankietowych przeprowadzonych we współpracy z ARC Rynek i Opinia. Wynika z nich, że odbiorcy gazu nie są świadomi wielkości swojego zapotrzebowania na to paliwo, kosztów, a nawet tego, z kim mają zawartą umowę.

Co trzeci badany spotkał się z ofertą zmiany sprzedawcy gazu. Jednak tylko 12 proc. sprawdzało oferty konkurencji, a 6 proc. z ankietowanych zdecydowało się na jego zmianę.

Dwie trzecie respondentów słyszało o niepokojących zjawiskach rynkowych, jakie mogą towarzyszyć zmianie sprzedawcy. Co piąty respondent nie wie jednak, gdzie może szukać pomocy w razie zetknięcia się z problemami dotyczącymi jego relacji ze sprzedawcą gazu.

Z badań wynika też, że gaz najczęściej jest wykorzystywany do przygotowywania posiłków. Takie jego przeznaczenie deklaruje dziewięciu na dziesięciu respondentów. Z kolei w 64 proc. gospodarstw posiadających gaz wykorzystywany jest on do ogrzewania wody, a w 38 proc. – do ogrzewania pomieszczeń.

Opinia

Andrzej Sikora, prezes Instytutu Studiów Energetycznych

W Polsce odbiorcy gazu ziemnego rzadko zmieniają sprzedawcę z wielu powodów. W mojej ocenie jednym z głównych jest dominująca pozycja grupy PGNiG na rynku błękitnego paliwa, zarówno pod względem wydobycia, importu, jak i dostaw do końcowych klientów. Co więcej, wprowadzone niedawno przepisy dotyczące tworzenia obowiązkowych zapasów gazu skutecznie ograniczają aktywność innych podmiotów sprowadzających ten surowiec z zagranicy do Polski. To oznacza, że nadal na rynku będzie dostępny niemal wyłącznie surowiec dostarczany przez grupę PGNiG.

Mogą Ci się również spodobać

Elektrownie na Krymie nie działają

Po raz trzeci wykonawca dwóch nowych elektrowni na Krymie nie zdołał dotrzymać terminu ich ...

PG: konkurs na stanowisko prezesa i wiceprezesa

Rada Nadzorcza Grupy Kapitałowej PGE ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa i wiceprezesa Grupy – ...

Lepsze prognozy dla producentów ropy

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) spodziewa się w tym roku większego popytu na ropę, aniżeli ...

PGNiG chce więcej wydobywać i zarabiać

Do 2022 r. grupa planuje znacznie zwiększyć zyski oraz produkcję ropy i gazu. Prognozy ...

Zawistowski p.o. prezesa TGE, Ostrowski wiceprezesem

Potwierdziły się nasze informacje z ubiegłego tygodnia. Zarząd Towarowej Giełdy Energii należącej do warszawskiej ...

20. stopień zasilania wraca

Jeśli po suchej jesieni przyjdzie mroźna zima, musimy się liczyć z  wyłączeniami prądu – ostrzegają ...